”Vaasan yliopistosta löytyy avaimet siihen, mitä maailman pelastamiseen tarvitaan”

Minna Martikainen on Vaasan Yliopiston ensimmäinen rehtori, joka on saman yliopiston alumni. Vastikään rehtoriksi nimitetyn Martikaisen CV:stä on muodostunut jo tähän mennessä vaikuttava kokonaisuus, jossa yhdistyvät luontevasti sekä akateeminen huippu-ura että hallitus- ja asiantuntijatyö yritysmaailmassa.  Martikaisen ydinosaamista on laskentatoimi ja rahoitus sekä yritysten kannattavuuden ja kasvun kehittämistyö. Tämä lienee syy, miksi hänen tiensä johti takaisin Vaasaan juuri nyt.

—Vaasan yliopisto toimii energiateknologian klusterin keskipisteessä, jolla on merkittävä rooli sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna. Vaasan seutu on erittäin merkittävä vientialue. Voisikin todeta, että Vaasan yliopistolla on kaikki koulutusalat, joita ”maailman pelastamiseen” tarvitaan: tekniikka, talous, yhteiskunta ja hallintotieteet, Minna Martikainen sanoo.

Kasvu on jatkuvuuden perusta

Martikainen soveltaa rehtorin tehtävässään samoja oppeja, joita hän on painottanut omassa opetuksessaan, ja jotka takaavat yrityksille kannattavan liiketoiminnan, jatkuvuuden ja kasvun.

—Yliopistot muuttuvat koko ajan ja talousnäkökulmassa meidän pitää toimia yritysmäisesti, vaikka yliopistojen rahoitus onkin pääosin poliittisten päätösten takana. Lukuja pitää seurata herkeämättä ja taloutta pitää ennakoida. Yliopistojen pitää myös kyetä tekemään tarvittaessa nopeitakin korjausliikkeitä. Kasvun kannalta pitää varmistaa, että osaaminen pysyy tieteen mukana. Tällä saamme säilytettyä kilpailuedun, jota markkinat nakertavat koko ajan.

Martikaisen tavoitteena on se, että Vaasan yliopisto olisi viiden vuoden kuluttua halutuimpien opiskelupaikkojen kärjessä. Tämäkään ei kuitenkaan vielä riitä, vaan huippuosaajat pitää saada myös jäämään alueelle. Integroituminen alueen yrityksiin pitää saada käynnistettyä jo opintojen alkuvaiheessa.

—Yliopistot tarvitsevat Suomessa koko ajan enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita, koska oma väestömme ei riitä pidemmän päälle ylläpitämään kasvua. Kun saamme osaajat tänne, meidän ympäristömme pitää olla niin houkutteleva, etteivät opiskelijat ja huippuosaajat halua lähteä täältä enää pois. Tämä vaatii toimia yliopiston itsensä lisäksi laaja-alaisesti koko alueen eri toimijoilta, niin poliittisilta päättäjiltä kuin myös julkisten ja yksityisten palveluiden tarjoajiltakin. Kun ympäristö tarjoaa hyvät puitteet, jääminen on houkuttelevampaa kuin lähteminen.

Aitoa innostusta ei voi ”feikata”

Martikainen ei ollut koskaan suunnitellut itselleen akateemista uraa vaan hän kertoo tehneensä juuri niitä asioita, mistä hän on kiinnostunut. Innostuminen lisäksi hänellä on halua ja taitoa saattaa kehityssuunnitelmat konkreettisen toteutuksen tasolle.

— Kun pääsen tekemään niitä asioita, mistä olen kiinnostunut, innostun. Olen äärimmäisen sitoutunut siihen, mitä lähden tekemään ja saan innostuessani myös muut mukaan. Tämä on tärkeää, koska yksin on mahdoton saada kehitystä aikaiseksi. Aito innostus huomataan, mutta jos kiinnostusta ”feikkaa” se paljastuu nopeasti.

Tavoitteisiin sitoutunut innokkuus on huomattu sekä yliopiston johdossa että opiskelijoiden keskuudessa ja Martikaista on pyydetty erilaisiin akateemisiin toimiin. Uuteen tehtävään ryhtyessään Martikainen haluaa saada aikaan näkyvää tulosta, jota häneltä odotetaankin.

—Rehtorin roolissa koen, että tärkein tehtäväni on turvata Vaasan yliopiston tulevaisuus ja pitää kotipesän asiat hyvin hoidettuna. Kun perusta on hyvässä kunnossa se luo turvallisen toimintaympäristön nykyhetkeen ja varmistaa samalla myös jatkuvuuden.

Tietoturvapäällikkö, joka voisi olla myös maanviljelijä

Certian tietoturvapäällikkö Petri Hukka viihtyy työssään erinomaisesti, koska hän mieltää alan monipuoliseksi ja muuttuvaksi sekä tämän takia myös kiinnostavaksi. Alun perin tietoliikennetekniikan insinööriksi kouluttautunut Petri innostui opiskelemaan työn ohella myöhemmin lisää, ja suoritti vuonna 2019 teknologiaosaamisen johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon.

Pitkä työura on koulinut hänestä tietoturvapäällikön, joka osaa määritellä riskien mittasuhteet ja niiden hallintaan riittävät järjestelmät. Aiemmin mm. IT- ja tietoturvapäällikkönä sekä IT-arkkitehtinä eri organisaatioissa toiminut Petri ei myönnä menettävänsä yöuniaan mahdollisia uhkia miettimällä. Hänellä on vahva tekninen tausta ja laajaa osaamista erilaisten järjestelmien kehittämisestä ja IT-arkkitehtuurista. Yhteistyötä on uran varrella tehty isojen ohjelmistotalojen kuten esim. Microsoftin ja nykyisin myös Fujitsun kanssa.

—IT-ympäristöissä riskien vakavuuden määrittely on erityisen tärkeässä asemassa. Kun riskit on kartoitettu, organisaatiossa määritetään se taso, mille tietoturva halutaan viedä. Tämän jälkeen hankintaan järjestelmät ja tehdään suunnitelma, miten kokonaisuutta ylläpidetään. Kun tietoturvan merkitys ymmärretään sen jokaisella tasolla työntekijöistä ylimpään johtoon saakka, sen huolellinen ylläpitäminen ja kehittäminen on mahdollista, Petri kertoo.

Johto mahdollistaa hallinnollisen tietoturvan hyvän tason

Organisaation tietoturva voidaan jakaa kolmeen eri alueeseen: tekniseen, hallinnolliseen ja fyysiseen tietoturvaan. Teknisellä tietoturvalla tarkoitetaan teknisiä toimia tietoturvan toteuttamiseen. Näitä ovat mm. tietojärjestelmä- ja tietoliikenneturvallisuus.  Fyysisellä tietoturvalla tarkoitetaan mm. yrityksen toimitilojen sekä laitteiden suojaamista. Eli fyysistä tietoturvaa voidaan toteuttaa käytännössä esimerkiksi erilaisilla valvontajärjestelmillä kuten kulunvalvonnalla. Hallinnollisesta tietoturvasta puhutaan, kun kyse on tietoturvallisuuden jalkauttamisesta osaksi organisaation toimintaa.

—Teemme Certialla säännöllisiä auditointeja ISAE3402-stadardin pohjalta ulkopuolisten toimijoiden avulla. Alleviivaan tietoturvan ylläpitämisessä kuitenkin henkilöstön jatkuvan kouluttamisen tärkeyttä ja siksi pidän huolen siitä, että oman osaamiseni lisäksi myös koko henkilökunnan koulutus pidetään säännöllisenä. Onneksi Certialla ymmärretään tietoturvaan liittyvien asioiden tärkeys ja täällä halutaan kehittää näitä asioita koko ajan. Tietoturvan hyvä taso on liiketoimintamme kannalta erittäin tärkeässä roolissa.

Hyvä työilmapiiri ja mielekkäät työtehtävät motivoivat

—Kun työkokemusta on kertynyt useista eri organisaatioista, itselle on muodostunut selkeä käsitys siitä, mitä elementtejä mielekäs työ pitää sisällään. Certialla asiat ovat hyvällä tolalla ja työilmapiirimme on hyvä. Täällä huolehditaan henkilöstöstä ja annetaan mahdollisuus keskittyä sellaisiin asioihin, joihin itsellä on kiinnostusta. Johdolla on erinomainen ote asioiden hoitamiseen. Saamme viedä asioita järjestelmällisesti eteenpäin, jolloin turhaa häseltämistä ei synny.

Vapaa-aikanaan tietoturvapäällikkö ei kuitenkaan pelaile tietokonepelejä, vaan on keskittynyt kaukalossa ja padelkentillä pelattaviin joukkuepeleihin sekä koripalloon ja hevosurheiluun. Mutta mitä hän tekisi, jos ura ei olisikaan vienyt tietokoneiden pariin?

—Jos saisin päättää vapaasti mitä tekisin, olisin todennäköisesti maanviljelijä, jolla olisi myös hevostalli.

 

 

”Kaikki mikä on aluksi pientä voi olla jonain päivänä isoa”

Tampereen yliopiston signaalikäsittelyn professori Joni Kämäräinen kertoo, että alun perin hänestä piti tulla elokuvaohjaaja. Hän päätyi kuitenkin omien sanojensa mukaan puhtaan sattuman kautta opiskelemaan Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun tietotekniikkaa — 90-luvulla vielä harvalukuisen opiskelijaporukan joukkoon. Opinnot ja omat mielenkiinnon kohteet kohtasivat vuosien varrella toisensa, ja vuonna 2022 hänet löytää Tampereen yliopistosta – tosin eri roolista.  Nyt Kämäräinen toimii professorina, joka opettaa ja ohjaa opiskelijoita löytämään juuri heille itselleen sopivimman urapolun.

Tekoäly rocks!

Kun tilannetta katsoo taaksepäin vuonna 2022, Kämäräisen uravalinta – tai ”urasattuma” ei ollut ollenkaan huono. Signaalikäsittely ja koneoppiminen ovat tekoälyn ytimessä olevia asioita ja siksi tällä hetkellä suurta yleisöä kiinnostavia asioita. Jos jossain puhutaan nyt kehittämisestä ja tulevaisuudesta, puhutaan todennäköisesti myös tekoälystä. Tämä on syy, miksi alalle hakevien opiskelijoiden määrä on räjähtänyt. Kun vuonna 2013 koneoppimista opiskeli 30 henkilöä, tällä hetkellä opiskelijoita on 450.

Tampereen yliopiston tutkimustyö kiinnostaa opiskelijoiden lisäksi myös kansainvälisiä yrityksiä.  Yhteistyötä tehdään maailman johtavien kameravalmistajien kanssa, jotka hyödyntävät tuotekehityksessään Tampereen yliopistossa tehtävää tutkimusta.

­—Meidän laboratoriomme elää kehityksessä mukana ja tämä tiedetään myös muualla. Ylipäänsä Suomessa on vahvaa teknillistä osaamista ja pärjäämme vertailussa hyvin monta kertaa isompien maiden kanssa. Me olemme hyviä sinnikkäässä, ratkaisukeskeisessä ja luotettavassa tutkimuksessa. Suomalainen insinööriosaaminen pitää pintansa kovassakin kilpailussa.

Tutkimustyötä, joka maksaa itsensä takaisin

Kaikki tutkimustyö ei kuitenkaan kohdistu isojen yritysten tarpeisiin, vaan insinöörit ovat innokkaita yritysten perustajia. Kämäräinen seuraa mielenkiinnolla laitokselta valmistuneiden opiskelijoiden etenemistä omalla urallaan. Opiskelijoiden onnistuminen tuo professorin työhön iloa ja merkityksellisyyttä.

—Meiltä valmistuvat opiskelijat perustavat todella paljon yrityksiä. Kaikki mikä on pientä aluksi, voi olla isoa jonain päivänä. Parhaimmillaan yliopistot tuottavat juuri tällaista tulosta yhteiskuntamme hyväksi: yrityksiä, jotka tuottavat meille jopa miljardien liikevaihtoa tulevaisuudessa. Onhan se hienoa, kun saamme tehdä tutkimusta verorahoilla, voimme tätä kautta maksaa sijoitetun pääoman korkoineen takaisin.

Haahuilu ja ihmisten tapaaminen tuottaa oivalluksia

Kämäräinen ei kuitenkaan kannusta opiskelijoita tekemään tutkimusta ja opiskeluita pelkästään dollarin dollarien kiilto silmässä, vaan painottaa kaikessa tutkimuksessa oppimisen iloa ja kyseenalaistamista.

—Kun ihmiset pääsevät tekemään asioita, joista he innostuvat, tulosta alkaa syntyä kuin itsestään. Lapsellinen innostuminen poistaa turhat esteet ja kannustaa yrittämään, kokeilemaan, onnistumaan ja epäonnistumaan. Juuri tätä kautta syntyy oppimista ja oivalluksia. Nykyinen sukupolvella on myös hieno taito kyseenalaistaa ja kysyä miksi asioita tehdään ja tätä kautta päästä suorempaa reittiä järkevien ratkaisujen äärelle.

Kämäräinen alleviivaa innovaatioiden syntymisessä keskustelun tärkeyttä eri alojen ja eri tasoilla työskentelevien ihmisten kesken. Piilaaksossa tätä on jo tehty. On kutsuttu ihmisiä koolle pitämään hauskaa ja tutustumaan toisiinsa – heidän taustastaan riippumatta.

—Tässä maassa on valtava määrä osaamista, jota voitaisiin hyödyntää uusien innovaatioiden kehittämiseen, kunhan saataisiin nämä ihmiset kohtaamaan ja vaihtamaan ajatuksia. Käytännön kädentaitajat, ideanikkarit ja insinöörit pitäisi saattaa yhteen ilman pyöreän pöydän ääreen istuttamista. Luontevat kohtaamiset ja keskustelu erilaisten ihmisten kanssa ovat avain uusille innovaatioille.

Professori kannustaa opiskelijoitaan kokeilemaan rohkeasti erilaisia asioita ja aloja, ja antaa lohduttavan viestin niille, jotka eivät heti löydä omaa uraansa.

—Haahuilu on hyvästä. Vain kokeilemalla voi tietää, mistä löytyy itselle se mielekkäin juttu, josta löytyy paras imu!

Taloushallinnon työpaikka, joka opettaa paljon

Pirkko Mustola toimii ostoreskontran tiimiesihenkilönä Certian Tampereen toimipisteessä. Hän vastaa yhdessä toisen tiimiesihenkilön kanssa siitä, että asiakkaille tehty palvelulupaus täyttyy. Pirkon nykyinen työnkuva solahtaa hänen näkökulmastaan tuttuihin raameihin, koska hän on työskennellyt aiemmin Tampereen yliopistolla taloushallinnon erilaisissa tehtävissä jo yli 10 vuotta. Certialle siirryttyään hän toi mukanaan paljon tärkeää osaamista yliopiston toimintaympäristöstä.

—Koen, että yliopistotaustaani vasten minun on helppo toimia nykyisessä roolissani asiakkaiden kanssa. Yliopistot ovat suuria organisaatioita, joilla on omat toimintakulttuurinsa. Ostoreskontrassa se tarkoittaa hyvin monipuolista työtä, jossa on tärkeää tuntea yliopistojen kirjaustavat ja käytännöt, jotka poikkeavat osittain paljonkin yritysmaailman käytänteistä. Lisäksi yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen välillä on paljon omia käytänteitä, joita yhteistyössä pyrimme viemään yhtenäisempään suuntaan, Pirkko kertoo.

Certian Tampereen tiimin ostoreskontrassa ostolaskuja käsittelee kaikkiaan 12 henkilöä. Tiimin asiakkaisiin kuuluvat Tampereen yliopiston lisäksi myös Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen korkeakoulusäätiön osalta Certialle käsittelyyn tulevien ostolaskujen määrä kohoaa jopa yli 40 000 ostolaskuun vuodessa.

Ostoreskontran tiimissä jaetaan tietoa ja tehdään yhteisiä ohjeita

Certian ostoreskontran tiimi aloitti nykyisessä kokoonpanossaan helmikuussa 2022. Reilussa puolessa vuodessa tiimistä on hioutunut toimiva kokonaisuus, jossa tehdään yhteisiä ohjeita ja jaetaan tietoa. Sovitut pelisäännöt ja toimintatavat on tehty sellaisiksi, että niitä voidaan noudattaa joustavasti niin toimistolla kuin etätöissäkin.

— Olen todella iloinen siitä, että tiimissämme puhalletaan yhteen hiileen ja halutaan auttaa toisia. Vaikka meillä tehdään paljon etätyötä, olemme silti nopeasti tavoitettavissa mm. Teamsin kautta.

Ostoreskontrassa työskentelevältä vaaditaan tarkkuutta, asioiden priorisointikykyä ja tietenkin kiinnostusta oppia lisää.

—Näiden asioiden parissa jatkuva muutos on pysyvä olotila. Ne henkilöt, jotka sopeutuvat vaihtuviin tilanteisiin, viihtyvät työssä erinomaisesti. Työssä on totta kai rutiininsa, mutta omista työpäivistä voi muokata vaihtelevia priorisoimalla ja jaottelemalla työtehtäviä omaan aikatauluun sopivaksi.

Taloushallinnon työpaikka, joka opettaa paljon

Isojen organisaatioiden taloushallinnossa oppii väkisinkin paljon. Koska ostolaskujen määrä on valtava, sekaan mahtuu paljon erityyppisiä laskuja, jotka tulee käsitellä omalla tavallaan.

—Tässä työssä osaaminen kasvaa paljon. Asiakasorganisaatioidemme kirjaustavat, käytännöt ja ALV-käytännöt poikkeavat osittain yritysmaailmasta. Laskujen kirjo yltää kevytyrittäjien laskutuksesta maapallon toiselta puolelta tuleviin laskuihin saakka. Näiden käsittelyssä tarvitaan paljon tietoa. Lisäksi laskun käsittelyssä pitää huomioida ja ymmärtää projektirahoituksen sekä asiakkaan määrittelemät ohjeistukset.

Välillä vaativaakin osaamista edellyttävä työ tuo tekijälleen onnistumisen tunteita ja iloa siitä, että saa olla mukana seuraamassa uraauurtavaa tutkimusta.

—Mielenkiintoista on se, miten laskujen kautta voi muodostua syvempi ymmärrys asiakkaan toimintaan ja miten se voi avata laaja-alaisen näkymän huippututkimuksen maailmaan!

 

 

Certia tarjoaa uramahdollisuuksia eri elämänvaiheisiin

Certialla viihtyvät ihmiset, jotka nauttivat siitä, että pääsevät mukaan kehitystyöhön. Palveluvalikoimasta löytyy taloushallinnon ja IT-alan ammattilaisille monipuolisia töitä, joten talon sisällä jokaisella on mahdollisuus viedä urapolkuaan haluamaansa suuntaan oman osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.

Certiaan rekrytoidaan jatkuvasti myös uusia ihmisiä talon ulkopuolelta. Mukaan mahtuu alan konkareita ja uransa alkuvaiheessa olevia, opintojaan vielä suorittavia henkilöitä. Yrityksessä perehdytykseen on satsattu paljon: kaikki uudet työntekijät perehdytetään ajan kanssa perusteellisesti sekä omiin tehtäviin että yrityksen kokonaistoimintaan.

Kaupungin sihteerin tehtävistä sovellusaluevastaavaksi Certiaan

Katja Ikonen on yksi tuoreista certialaisista. Hän aloitti työt Certialla maaliskuussa 2022. Taustallaan hänellä on taloushallinnon tradenomin ja tietojenkäsittelyn opintoja. Katjalla on työkokemusta usean vuoden ajalta kahden eri kaupungin tehtävistä, sekä myyntilaskutuksen vastuutehtävistä että hallintosihteerin toimesta.

—Innostuin heti, kun kuulin Certian avoinna olevasta työpaikasta. Sovellusaluevastaavan työ oli täydellinen yhdistelmä siitä mitä jo osaan, sekä kiinnostuksen kohteista. Certialla pääsen kehittämään itseäni eri suuntiin, kertoo Katja.

Katjan asuinpaikka on Valkeakoskella, mutta siitä ei muodostunut ongelmaa, vaikka Certian toimipisteet ovatkin Vaasassa, Joensuussa ja Tampereella.

—Teimme sopimuksen 100 % etätyöstä. Työskentelen mielelläni kotoapäin, enkä koe olevani lainkaan eristyksissä, koska työhöni kuuluu paljon palavereita eri puolilla Suomea työskentelevien asiakkaiden ja Certian tiimiläisten kanssa. Tapasin myös ”livenä” työkavereitani tässä kuussa myös järjestelmäpäivillä Vaasassa ja Certian kesäpäivillä Helsingissä, mikä oli tosi kivaa.

Perehdytyksestä Katjalla on vain hyvää sanottavaa. Tunne siitä, ettei kaikkea tarvitse osata ja tietää heti, on ollut vapauttava. Perehdytysohjelmassa tutustuttiin omien työtehtävien lisäksi myös koko yrityksen toimintaan, jonka kautta uudelle työntekijälle avautuu paremmin oman työn merkitys.

—Rehellisesti sanottuna Certian perehdytysohjelma on yksi parhaista, mitä olen ikinä kokenut. Uudelle työntekijälle annetaan aikaa oppia ja kaikki auttavat ja opettavat mielellään.

Opintojen ohella ohjelmistorobotiikan ammattilaiseksi

—Ohjelmistorobotiikka on tosi kivaa ja erilaista perusohjelmointiin verrattuna. Periaatteet ovat samat, mutta varsinaista koodikirjoitusta on selvästi vähemmän, kertoo Vili Marttila, joka suorittaa parhaillaan kandidaatin tutkintoa Joensuun Yliopistossa ja tuli töihin Certialle tämän vuoden alussa.

Certian järjestelmäasiantuntijan paikka tarjosi sitä, mitä Vili oli etsimässä: koulutusta vastaavaa vakituista työpaikkaa, joka vielä sattui sijaitsemaan Joensuussa. Ohjelmistorobotiikkaan Vili tutustui opintoihin liittyvän projektin yhteydessä.

—Tutustuin ohjelmistorobotiikkaan kouluprojektimme yhteydessä ja innostuin heti. Tämä on sitä, mitä minä haluan tehdä. Ohjelmistorobotiikan avulla pystymme helpottamaan monien ihmisten arkea töissä. Turha Excelin pyörittely tai tietojen manuaalinen tarkistaminen on robotiikan avulla paljon nopeampaa ja tehokkaampaa. Ihmisille vapautuu aikaa ja he voivat näin keskittyä hyödyllisempiin tehtäviin.

Sekä Katja ja Vili ovat samaa mieltä siitä, että Certialla automaatio on viety todella pitkälle.  Heidän näkökulmastaan yrityksessä toimitaan edistyksellisesti ja kehitystyö menee huimaa vauhtia eteenpäin.

—Täällä on tehty todella paljon kehitystyötä jo tähän mennessä ja koko ajan tehdään lisää. On hienoa, että on löytänyt pysyvän työpaikan, jossa pääsee mukaan oppimaan muiden alan ammattilaisten kanssa, Vili toteaa.

Haluaisitko sinäkin sovelluskehityksen tai ohjelmistorobotiikan pariin? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme täällä, tai lähetä meille avoin hakemus!

Lisää uratarinoita löydät täältä.

Työpaikka, joka tarjoaa pysyvyyttä ja selkeät raamit

—Olen ollut nuoresta lähtien kiinnostunut yhtälöistä, matematiikasta ja laskennasta. Lisäksi nautin opiskelusta ja kouluttautumisesta, jota olen saanut tehdä Certialla myös työn ohella, kertoo Certian taloushallinnon asiantuntijana toimiva Helena Nikkola.

Ei siis liene ihme, että Helenan opinto- ja työpolku on kulkenut laskentatoimen ja rahoituksen opinnoista ensin töihin pääomasijoittajalle ja sieltä myöhemmin Certialle pääkirjanpitäjäksi.

KLT-tutkinto työn ohella

Helenan nykyinen työnkuva koostuu Certian kirjanpidosta ja konserniasiakkaiden asiakaspalvelusta.  Vuonna 2018 hän siirtyi mukaan SAP:n konsernijärjestelmän käyttöönottoprojektiin ja asiakaspalveluun. Helena tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja toimii SAP-järjestelmämuutosten testaajana.

—On ollut tosi mielenkiintoista olla mukana SAP-konsernijärjestelmän käyttöönotossa ja kehittämisessä.

Helena suoritti vuonna 2019 KLT-tutkinnon, jonka pätevyyden myötä Certialla oli mahdollisuus hakea taloushallintoliiton jäsenyyttä. Jäsenyys myönnettiin, kun yrityksen ja sen toiminnot oli auditoitu huolellisesti läpi.

—KLT-tutkinnon suorittaminen työn ohella ei ollut mikään läpihuutojuttu. Useamman kuukauden kestäviin opintoihin ja lopputenttiin piti lukea ja sisäistää kymmenen kirjan verran oppimateriaalia. Onneksi sain käyttää opiskeluun myös työaikaani, joka helpotti tavoitteen saavuttamista. KLT-tutkinto vaatii jatkossa myös jatkuvaa ylläpitokoulutusta ja koulutuksesta täytyy raportoida säännöllisesti Tili-Instituuttisäätiölle.

Vapaa-aikaa lisäävä etätyö ilahduttaa

Certian toimipisteet sijaitsevat Vaasassa, Joensuussa ja Tampereella. Helena työskentelee Vaasassa, vaikka tekeekin töitä nykyään enimmäkseen etänä.  Pohjalaisena paluumuuttajana Certia on antanut hänelle mahdollisuuden joustavaan työntekoon pysyvässä oman alan työpaikassa.

—Pidän uuden oppimisesta, mutta nautin myös vakaan työnantajan tuomasta turvallisuuden tunteesta. Selkeä työnkuva ja annetut raamit helpottavat omaa tekemistä paljon. Tiedän, mitä minulta odotetaan ja mitä minun työnkuvaani kuuluu.

Helena hyödynsi etätyömahdollisuutta jo ennen pandemiaa. Hiljainen koti tarjoaa hänelle työ- ja keskittymisrauhaa, tosin työkavereiden lounasseuraa on välillä ikävä.

—Nykyinen etätyömallimme mahdollistaa myös jatkossa sen, että voin työskennellä pääosin etänä, Pidän tätä suurena etuna, koska työrauhan lisäksi se vapauttaa arkipäiviin lisää aikaa ja mahdollistaa myös joustavan vapaa-ajan suunnittelun.

Turun ja Helsingin kautta Pohjanmaalle vuonna 2008 paluumuuton tehnyt Helena nauttii siitä, että työmatkoihin ei kulu aikaa. Lisäksi golf-harrastuksen uudelleen löytyminen ilahduttaa.

—Ulkoilen ja liikun säännöllisesti. Kesällä aloitin golfaamisen usean vuoden tauon jälkeen. Se on ihanan koukuttava laji!

 

Lue lisää uratarinoitamme täältä!

Tilaa uutiskirje