Järjestelmäasiantuntijat, palkanlaskijat ja palveluasiantuntijat palveluksessanne!

Certia tarjoaa asiakkailleen, moderneja palveluita ja kokonaisratkaisuja, jotka käsittävät HR-, talous-, ja palkkahallinnon palvelut sekä näihin liittyvät erilaiset automatisoidut prosessit ja järjestelmät. Asiakkaina ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä näiden omistamat yritykset ja yhteisöt.

Toimintamme laajuus voitaisiin kuvata lyhyesti seuraavasti:
Työtä tehdään mielenkiintoisessa ympäristössä huippututkimuksen ja -koulutuksen parissa. Certian toimipisteet sijaitsevat Vaasassa, Joensuussa ja Tampereella, mutta asiakaskuntamme ja asiakaspalvelumme levittäytyvät ympäri Suomen. Asiakaskuntamme kansainvälistyy koko ajan. Palvelemme asiakkaitamme pääosin suomeksi, ruotsia ja englantia unohtamatta.

Pitkäjänteinen kehitystyö yhtenäisen toimialan kanssa on taannut Certialle etumatkaa sähköistettyjen palveluiden osalta. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja olemme näin päässeet kehittämään juuri asiakaskohderyhmäämme palvelevia järjestelmiä tuloksekkaasti. Selkeät prosessit ja systemaattinen toimintakulttuuri ovat avainasemassa sekä palveluasenteessa että kehitystyössä.

HR- ja palkkapalvelut

Hoidamme asiakkaidemme palkanlaskennan kokonaisprosessin alusta loppuun saakka. HR- ja palkkajärjestelmänämme on Mepco Pro. Laskemme sopimusten mukaiset palkat ja pidämme huolen kaikista palkkoihin liittyvistä viranomaistilityksistä.

Palkanlaskentaa tehdään Vaasassa, Joensuussa ja Tampereella yhteensä yli 30 henkilön voimin. Maksamme palkan kuukausittain yli 20 000 henkilölle ja siksi hyödynnämme automaatiota kaikissa mahdollisissa työvaiheissa. Käytössämme on alan moderneimmat työkalut, joita sekä meidän että asiakkaidemme on helppo käyttää.

Kehitämme tiimissämme prosesseja ja järjestelmiä jatkuvasti ja siksi joukossamme on useita eri osaamisalueisiin keskittyneitä ammattilaisia. HR- ja palkkapalveluissa työskentelee mm. palkanlaskijoita, pääkäyttäjiä ja asiantuntijoita.

Talouspalvelut

Olemme talouspalveluiden asiantuntijoita ja toimimme asiakkaidemme kumppanina. Konsultoimme asiakkaitamme viimeisimmästä lainsäädännöstä ja viranomaisvaatimuksista ja haemme aktiivisesti ratkaisuja näiden vaatimusten sujuvaan soveltamiseen käytännössä.

Talousjärjestelmämme on SAP. Hyödynnämme työssämme vahvasti automaatiota, tekoälyä ja sähköistettyjä työkaluja. Työmme laajuudesta kertoo se, että kauttamme kulkee vuosittain yli 1,8 miljardia euroa.

Matkahallinnon palvelut

Matkahallinnon palvelut ovat tärkeä ja näkyvä osa palveluitamme. Käsittelemme vuositasolla lähes 80 000 matkalaskua. Koska käyttäjiä on paljon, helppokäyttöinen järjestelmä ja sen luotettava toiminta on erittäin tärkeässä roolissa. Certian päätehtävänä on toimia järjestelmän ylläpitäjänä, käyttäjien tukena ja hoitaa maksusuoritukset asiakkaalle sekä välittää tiedot viranomaisille.

Järjestelmäpalvelut

Käytössämme on toimialan moderneimmat järjestelmät, joiden toiminnallisuuksia olemme saaneet soveltaa kohderyhmäämme parhaiten palveleviksi kokonaisuuksiksi. Olemme olleet tiiviisti mukana myös useissa käyttöönottoprojekteissa. Käytössämme ovat pääasiassa Mepcon ja SAP:n järjestelmät. Pienempiä asiakkuuksia hoidamme Lemonsoftin järjestelmällä. Hyödynnämme kehittämisessä myös UiPath ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä. Tärkein tehtävämme on pitää nykyisten järjestelmien tietoturva jatkuvasti korkealla tasolla sekä ylläpitää ja kehittää näiden järjestelmien käytettävyyttä. Työskentelemme lähellä asiakasrajapintaa, joka auttaa meitä tekemään toiminnallisuuden kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Palvelemme järjestelmien kautta yli 30 000 loppukäyttäjää ja teemme tiivistä yhteistyötä oman tiimimme sisällä sekä kumppanuusverkostomme kanssa. Järjestelmäpalveluissa työskentelee tällä hetkellä mm. järjestelmäasiantuntijoita ja sovellusasiantuntijoita. Joukkoomme mahtuu myös mm. IT-asiantuntijoita, sovellusarkkitehtejä ja sovelluskehittäjiä.

Järjestelmäautomaatiot

Järjestelmäautomaatioiden kehittäminen on tärkeä osa Certian palvelutuotantoa. Asiantuntijajoukkomme kasvaa jatkuvasti ohjelmistorobotiikan (RPA) ja älykkään automatisoinnin osalta. Kehittämisessä tärkeänä fokuksena on aidon lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme jollain tietyllä osa-alueella niin, että se istuu kokonaisratkaisuun täydellisesti.

Käytämme kehitystyössä hyväksi eri alojen substanssiosaamista. Teemme kehitystyötä systemaattisesti selkeiden prosessien ja tarkasti määriteltyjen projektien mukaan ja arvioimme kehityskohteiden hyödyt tarkasti ennen projektien aloittamista.

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen esim. ostolaskujen käsittelyssä, maksatukseen liittyvissä prosesseissa ja palkanlaskennan tarkistuksissa on työtä, joka on meille mielenkiintoinen ja miellyttävä haaste. Tekoälyä käytämme mm. ostolaskujen tiedon rikastamisessa. Certiassa kokenut palkanlaskija tai ostoreskontran asiantuntija voi edetä RPA-prosessikehittäjäksi tai järjestelmäasiantuntijaksi. Parhaimpia tuloksia syntyy, kun mukana on tiimi, jolla on monipuolista osaamista, hyvä kokonaisuuden hahmotuskyky ja intoa tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Tällä hetkellä järjestelmäautomaatioita on kehittämässä ohjelmistokehittäjiä, järjestelmäarkkitehtejä ja prosessiosaajia.

Keitä asiakkaamme ovat?

Tutustu asiakkaisiimme

Millaista Certialla on olla töissä?

Tutustu työntekijöidemme uratarinoihin

HR- ja palkkapalvelut

Hoidamme asiakkaidemme palkanlaskennan kokonaisprosessin alusta loppuun saakka. HR- ja palkkajärjestelmänämme on Mepco Pro. Laskemme sopimusten mukaiset palkat ja pidämme huolen kaikista palkkoihin liittyvistä viranomaistilityksistä.

Palkanlaskentaa tehdään Vaasassa, Joensuussa ja Tampereella yhteensä yli 30 henkilön voimin. Maksamme palkan kuukausittain yli 20 000 henkilölle ja siksi hyödynnämme automaatiota kaikissa mahdollisissa työvaiheissa. Käytössämme on alan moderneimmat työkalut, joita sekä meidän että asiakkaidemme on helppo käyttää.

Kehitämme tiimissämme prosesseja ja järjestelmiä jatkuvasti ja siksi joukossamme on useita eri osaamisalueisiin keskittyneitä ammattilaisia. HR- ja palkkapalveluissa työskentelee mm. palkanlaskijoita, pääkäyttäjiä ja asiantuntijoita.

Talouspalvelut

Olemme talouspalveluiden asiantuntijoita ja toimimme asiakkaidemme kumppanina. Konsultoimme asiakkaitamme viimeisimmästä lainsäädännöstä ja viranomaisvaatimuksista ja haemme aktiivisesti ratkaisuja näiden vaatimusten sujuvaan soveltamiseen käytännössä.

Talousjärjestelmämme on SAP. Hyödynnämme työssämme vahvasti automaatiota, tekoälyä ja sähköistettyjä työkaluja. Työmme laajuudesta kertoo se, että kauttamme kulkee vuosittain yli 1,8 miljardia euroa.

Matkahallinnon palvelut

Matkahallinnon palvelut ovat tärkeä ja näkyvä osa palveluitamme. Käsittelemme vuositasolla lähes 80 000 matkalaskua. Koska käyttäjiä on paljon, helppokäyttöinen järjestelmä ja sen luotettava toiminta on erittäin tärkeässä roolissa. Certian päätehtävänä on toimia järjestelmän ylläpitäjänä, käyttäjien tukena ja hoitaa maksusuoritukset asiakkaalle sekä välittää tiedot viranomaisille.

Järjestelmäpalvelut

Käytössämme on toimialan moderneimmat järjestelmät, joiden toiminnallisuuksia olemme saaneet soveltaa kohderyhmäämme parhaiten palveleviksi kokonaisuuksiksi. Olemme olleet tiiviisti mukana myös useissa käyttöönottoprojekteissa. Käytössämme ovat pääasiassa Mepcon ja SAP:n järjestelmät. Pienempiä asiakkuuksia hoidamme Lemonsoftin järjestelmällä. Hyödynnämme kehittämisessä myös UiPath ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä. Tärkein tehtävämme on pitää nykyisten järjestelmien tietoturva jatkuvasti korkealla tasolla sekä ylläpitää ja kehittää näiden järjestelmien käytettävyyttä. Työskentelemme lähellä asiakasrajapintaa, joka auttaa meitä tekemään toiminnallisuuden kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Palvelemme järjestelmien kautta yli 30 000 loppukäyttäjää ja teemme tiivistä yhteistyötä oman tiimimme sisällä sekä kumppanuusverkostomme kanssa. Järjestelmäpalveluissa työskentelee tällä hetkellä mm. järjestelmäasiantuntijoita ja sovellusasiantuntijoita. Joukkoomme mahtuu myös mm. IT-asiantuntijoita, sovellusarkkitehtejä ja sovelluskehittäjiä.

Järjestelmäautomaatiot

Järjestelmäautomaatioiden kehittäminen on tärkeä osa Certian palvelutuotantoa. Asiantuntijajoukkomme kasvaa jatkuvasti ohjelmistorobotiikan (RPA) ja älykkään automatisoinnin osalta. Kehittämisessä tärkeänä fokuksena on aidon lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme jollain tietyllä osa-alueella niin, että se istuu kokonaisratkaisuun täydellisesti.

Käytämme kehitystyössä hyväksi eri alojen substanssiosaamista. Teemme kehitystyötä systemaattisesti selkeiden prosessien ja tarkasti määriteltyjen projektien mukaan ja arvioimme kehityskohteiden hyödyt tarkasti ennen projektien aloittamista.

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen esim. ostolaskujen käsittelyssä, maksatukseen liittyvissä prosesseissa ja palkanlaskennan tarkistuksissa on työtä, joka on meille mielenkiintoinen ja miellyttävä haaste. Tekoälyä käytämme mm. ostolaskujen tiedon rikastamisessa. Certiassa kokenut palkanlaskija tai ostoreskontran asiantuntija voi edetä RPA-prosessikehittäjäksi tai järjestelmäasiantuntijaksi. Parhaimpia tuloksia syntyy, kun mukana on tiimi, jolla on monipuolista osaamista, hyvä kokonaisuuden hahmotuskyky ja intoa tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Tällä hetkellä järjestelmäautomaatioita on kehittämässä ohjelmistokehittäjiä, järjestelmäarkkitehtejä ja prosessiosaajia.

Tilaa uutiskirje