Ihmisiä tarvitaan päätöksentekoon ja robottien tueksi

—Automatisoinnin ja robottien käyttämisen päätavoitteena on tehdä ihmisten arjesta mahdollisimman sujuvaa – ei tehdä heistä tarpeettomia, sanoo Certian järjestelmäpalveluiden johtaja Jarkko Nygren.

Ihmiset tekevät lopulliset päätökset, eivät robotit. Ihmisten tehtävänä on ohjata robotteja toimimaan oikein sekä seurata ja valvoa, että automatiikka toimii häiriöttä ja oikealla tavalla. Rutiineja rakastavat ihmiset tulevat robottien ja automatiikan kanssa hyvin toimeen, koska mikään ei toimi säntillisemmin ja järjestelmällisemmin kuin robotti. Rutiinit eivät siis poistu työstä, niistä tulee osittain vaan toisenlaisia automatisoinnin myötä.

—Robottien toiminta pohjautuu aina ihmisten sille antamiin ohjeistuksiin, joiden pohjalta robotit suorittavat sille annettua tehtävä. Robottien toimintaa ja tehokkuutta tulee valvoa sekä ohjata sen toimintaa oikeaan suuntaan, aivan kuten ihminen toimisi robotin esimiehenä.

Automatisointi auttaa hallitsemaan isoja kokonaisuuksia nopeasti

Automatisointia ja robottien hyödyntämistä ei kannata pelätä, koska niiden käyttöönotto voi avata työntekijälle täysin uusia mahdollisuuksia. Kun robotti valjastetaan tekemään sille sopivia töitä, ihminen saa keskittyä mielekkäämpiin ja omiin taitoihin soveltuviin tehtäviin.

­—Asiantuntijoiden pitää nykymaailmassa kyetä hallitsemaan koko ajan isompia tapahtuma määriä. Kun robotti saadaan käsittelemään suurin osan tapahtumista joiden loppuun saattaminen pohjautuu selviin sääntöihin, jää asiantuntijalle vain haastavimmat tapaukset ratkottavaksi.  Tässä vaiheessa tarvitaan ihmistä, joka kykenee sovittamaan saadun tiedon muuhun kontekstiin ja osaa tehdä päätelmiä sen perusteella. Automatisointi mahdollistaa sen, että ihminen pystyy hallinnoimaan koko ajan isompia kokonaisuuksia kun rutiinitöistä vapautuvaa aikaa voidaan hyödyntää.

Automatisointi ja robotit ovat jo osa arkea ja tätä päivää työpaikasta riippumatta. Robotiikan tavoite on aivan sama kuin millä tahansa muullakin järjestelmäkehityksellä, eli vähentää manuaalista työtä lisäämällä prosesseihin järjestelmäautomaatiota.

Tällä hetkellä suurin kysymys onkin hyvän tasapainon hakeminen ihmisen työn ja robottien toiminnan välille. Ne tahot, jotka oivaltavat hyödyntää tätä mahdollisuutta, pärjäävät ja menevät eteenpäin.

Mitä kannattaa automatisoida?

Certialla automatisointi lähtee liikkeelle oikeiden kohteiden tunnistamisella.  Prosessikehityksen aikana voidaan aktiivisesti haetaan käyttötapauksia, joissa automaatiosta voisi olla asiakkaalle hyötyä. Tarve voi syntyä myös asiakkaan omalta asiantuntijalta, kun omassa arjessa on huomattu, että jokin asia voisi olla tehtävissä muutenkin kuin manuaalisesti. Kun potentiaaliset kohteet on tunnistettu, käynnistetään konseptoitu analyysi, jossa arvioidaan, onko prosessi järkevä automatisoida.

Automatisoinnin hyötyjä punnitaan monesta eri näkökulmasta. Näitä asioita ovat mm.  onko toistoja riittävästi hyötysuhteeseen nähden, kuinka monia henkilöitä automatisointi hyödyttää, kuinka monimutkainen prosessi automatisointi on ja miten se istuu nykyiseen kokonaisuuteen. Mikäli automatisointi todetaan hyödylliseksi ja järkeväksi, toteutusprosessi aikataulutetaan ja käynnistetään.

Automatisoinnista kannattaa puhua avoimesti

Automatisointi ja robottien käyttäminen herättää työpaikoilla monenlaisia ajatuksia. Tästä syystä Nygren kehottaakin ihmisiä avoimeen keskusteluun.  

—Ihmisille on tärkeää tietää, mitä automatisointi oikeasti tarkoittaa heidän tilanteessaan ja myös sen, mitä se ei tarkoita. Automatisoinnista ja sen vaikutuksista kannattaa puhua avoimesti, koska sillä vältetään väärät olettamukset. Me olemme mielellämme mukana tässä keskustelussa, koska yhteistyöllä saa aikaan parhaita tuloksia.

Tilaa uutiskirje