Sitkeä asiantuntijajoukko ja suunnitelmallinen työ saatteli Certian tavoitteisiin vuonna 2023

(Tiivistelmä toimitusjohtajan katsauksesta yrityksen vuosikertomuksesta.)

Vuoden 2023 toiminta kulminoitui vakaaseen peruspalvelujen tuottamiseen, kehitykseen ja kasvuun. Strategiakauden merkittävin kehityshanke, talousjärjestelmän uudistus, onnistui hankkeena hienosti.

Automaatiostrategian mukaiset toimet etenivät ja yhtiö investoi uusiin automaatioratkaisuihin. Asiakkaat löysivät yhtiön kehittämistiimin ja kehittämisen kohteina oli erityisesti hr- ja matkoihin liittyvät prosessit, taloushallinnon yhdenmukaistamiseen tähtäävät toimet ja valmistautuminen reaalitalouden vaateisiin. 

Yhtiön liiketoiminta ja henkilöstö kasvoivat Turun yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun liikkeenluovutuksilla. Lisäksi yhtiö laajensi palveluitaan ostamalla tiedetapahtumia tuottavan yhtiön. Yhteenvetona voidaan todeta, että tilikausi meni hyvin ja yhtiölle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Onnistumisen avaimet

Certian toiminta on hyvin fokusoitunutta ja sen erityispiirteenä on ehjä tietoarkkitehtuurirakenne. Certia on kyennyt tuottamaan vuosien varrella merkittävää taloudellista hyötyä asiakkaille, ja on lunastanut paikkansa asiakkaiden strategisena kehityskumppanina hallinnon kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Säännelty toimiala vaatii erityisratkaisuja ja toimialaa pintaa syvemmältä tunteva asiantuntijoita joihin asiakkaat voivat luottaa sataprosenttisesti.

Tulevaisuus

Yhtiön tulevaisuutta ja sen kasvu- ja kehitysstrategian toteuttamista varjostaa maan hallitusohjelmassa kirjattu tavoite rajoittaa inhouse-yhtiöiden toimintaa. Mikäli toimintaa rajoitetaan suunnitelmien mukaisesti asiakaskorkeakoulujen saavuttamat hyödyt, eli 60 % hinnanalenema palvelukeskustoiminnan kautta, sulavat pois ja kustannukset nousevat ja korkeakoulut joutuva tekemään mm. suuria investointeja uusiin tietojärjestelmiin.

Edelläkävijyys näkyy tehdyssä työssä ja tavoitteissa

Certialla eletään vahvasti tätä hetkeä ja tehdään sitkeästi strategian mukaisten asioiden edistämistä hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Samalla kun normaalin työn rinnalla varaudutaan mahdolliseen inhouse-toiminnan rajaukseen, yhtiön arvojen merkitys korostuu entisestään.

Yrityksessä vaalitaan yhteisöllisyyden tuomaa positiivista tunnetta ja herätellään luottamusta tulevaan. Henkilöstön ja asiantuntijoiden jaksamista tuetaan kaikissa tilanteissa. Asiasta puhutaan avoimesti sekä henkilöstön että kaikkien sidosryhmien kesken. Lisäksi yrityksessä muistetaan jo tähän mennessä tehdyn työn tulokset, josta voidaan olla ylpeitä. Fokus pidetään edelleen kehittämiseen tähtäävissä toimissa.

Tutustu Certian vuosikertomukseen täällä.

Tilaa uutiskirje