Tampereen yliopisto suunnittelee tiettyjen talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvien palvelujen ulkoistamista

Tampereen yliopisto suunnittelee tiettyjen talouspalveluiden, palkka- ja palkkiopalveluiden, matkahallintopalveluiden ja myyntilaskutuksen osittaista ulkoistamista Certia Oy:lle vuoden 2022 alusta lukien.

Ulkoistaminen tapahtuisi liikkeenluovutuksella, jolloin siirtyviä palveluja tuottava henkilöstö siirtyisi Certia Oy:lle vanhoina työntekijöinä. Siirtyvän henkilöstön määrä olisi noin 40. Tampereen yliopisto käynnistää keskitettyjä tukipalveluja koskevan yhteistoimintamenettelyn. Neuvottelualoite on annettu 13.9.2021.

Tampereen yliopistolle liikkeenluovutus mahdollistaisi talouspalveluiden ja henkilöstöhallinnon prosessien laajemman automatisoinnin ja tehostamisen sekä voimavarojen selkeämmän profiloitumisen ydintoiminnan tarpeita tukeviksi. Yliopiston tarvitsemat palvelut saataisiin vastaamaan täsmällisesti palvelutarpeita ja digitalisaation tuomat hyödyt voitaisiin ottaa laajasti käyttöön.

Certialle liikkeenluovutus olisi yksi osa yhtiön strategian mukaista palveluiden laajentumista. Tampereen yliopiston uusi asiakkuus ja sen tuoma kasvu vahvistaisi Certian toimialaosaamista palkka- ja taloushallinnossa sekä mahdollistaisi yhtiössä oman ydintoiminnan kehittämistä. Neuvoteltavaan sopimukseen sisältyisivät palkkahallinto, palkkioiden käsittely, ostolaskujen käsittely, keskitetty myyntilaskutus ja matkapalvelut. Certialla on vahva käytännön kokemusta tällaisten palveluiden tuottamisesta. Samassa yhteydessä Tampereen yliopiston hr- ja matkahallinnonjärjestelmät vaihtuisivat osaksi Certian järjestelmäpalveluja. Liikkeenluovutuksen yhteydessä Certia suunnittelee perustavansa uuden toimipaikan Tampereelle.

Certia Oy on yliopistojen omistama osakeyhtiö, josta Tampereen korkeakoulusäätiö omistaa 13,79%. Certia Oy tuottaa palveluita yliopistolle ja ammattikorkeakouluille. Yhtiön palveluissa huomioidaan toimialan erityistarpeet. Tampereen yliopiston taloushallintopalveluja tuotetaan jo ennestään Certiassa. Certian nykyiset toimipaikat sijaitsevat Vaasassa ja Joensuussa.

Tilaa uutiskirje