Panu
Moilanen
Jyväskylän yliopiston lehtori

Suomessa hahmotetaan turvallisuuden muutos paremmin kuin missään muualla

—Yliopistoon kanavoitu raha ei ole kustannus, vaan sijoitus, sanoo Jyväskylän yliopiston lehtori ja koulutusvastaava Panu Moilanen.

Moilanen toimii Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekunnassa ja on vastuussa Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman koulutuksesta. Hän myös itse opettaa ohjelmassa ja tekee sen teemoihin liittyvää tutkimusta. Oleellinen osa työtä on myös yhteiskunnallinen vuorovaikutus, joka sisältää aktiivista yhteydenpitoa ja tiedottamista sidosryhmille ja julkiseen mediaan.

Moilanen on innoissaan siitä, että hän saa kertoa suurelle yleisölle siitä, miten ja missä asioissa yhteiskunta hyötyy uuden tiedon etsimisestä ja tutkimusten tekemisestä. Ja onhan työ tekijälleen merkityksellinen muutenkin –tutkimus koskettaa meidän jokaisen arkipäiväistä turvallisuutta.

—Olen onnellisessa asemassa, kun saan tehdä juuri niitä asioita mistä olen kiinnostunut. Nykyiset työtehtäväni ovat kaukana niistä teemoista, mistä aikoinaan lähdin liikkeelle. Muuttuva ympäristö tuo työhöni koko ajan uusia asioita ja sitä kautta myös mielenkiintoa.

Valeinfon suodattaminen ja oikean tiedon levittäminen on tärkeää

Yksi nykyajan uusista turvallisuusriskeistä on mm. valeinfon leviäminen. Se on yhteiskunnalle vakava riski, koska tietoa on saatavilla enemmän kuin sitä välttämättä osataan suodattaa. Valeinfon eritteleminen todellisesta tiedosta on haasteellista ja aikaa vievää, siksi yliopiston rooli tiedon suodattajana on tärkeä.

— Yliopistossa tiedon arviointi on prosessin keskiössä. Meidän tehtävänämme on toimia instituutiona, joka tuottaa yhteiskuntaamme uutta tietoa, joka on varmasti luotettavaa. Tämän lisäksi on yhtä tärkeää, että tutkimustietomme tavoittaa tätä asiantuntijuutta hyödyntävät tahot ja myös suuren yleisön. Meidän tavoitteenamme on tuoda totuus esiin ja pyrkiä löytämään uusia tapoja valeinfon leviämisen estämiseen.

Turvallisuuden muutos koskettaa monia eri aloja

Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelma on alkanut vuonna 2019, minkä jälkeen sen suosio on kasvanut tasaisesti erityisesti työelämässä pidempään olleiden henkilöiden keskuudessa. Maisteriohjelman opiskelijoiden tausta on monipuolinen. Opiskelijoiden joukossa on asiantuntijoita puolustusvoimista, pelastusalalta ja mm.  IT-alan ammattilaisia. Turvallisuuden muutos on oivallettu Suomessa ja se kiinnostaa. Kaikkia opiskelijoita yhdistää palava into oppia lisää – alasta riippumatta.

—Monet ovat törmänneet omassa työssään siihen, etteivät löydä haluamaansa tietoa mistään. Turvallisuuden käsite on muuttunut laajemmaksi, ja samat opit mitä on sovellettu aiemmin, eivät enää toimi nykyisessä maailmassa ja yhteiskunnassa. Uudelle koulutukselle on selkeä tarve.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää turvallisuuden tutkimuksessa kuitenkin hyvin. Tieto pitäisi kuitenkin saada vietyä nopeammin käytännön tasolle, ja tässä Moilasen mukaan Suomellakin on parannettavaa.

—Meillä on turvallisuuden muutos hahmotettu paremmin kuin missään muualla. Parantamisen varaa on kuitenkin muutoksen eteenpäin viemisessä ja ketterämmässä käytännön toteutuksessa.

Yliopistotutkinto vie urakehitystä eteenpäin

Miksi Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelma sitten kiinnostaa opiskelijoita? Motiiveja on erilaisia. Joku haluaa tutkintotodistuksen urakehityksensä tueksi. Joku toinen haluaa laajentaa ja syventää osaamistaan. Koulutusohjelma mahdollistaa myös täysin uuden urasuuntauksen.

Yliopisto ei siis ole pelkästään nuoria ylioppilaita varten, vaan se palvelee myös myöhemmässä vaiheessa, työelämässä olevia oman alansa ammattilaisia oppimaan lisää ja löytämään uutta virtaa omaan työhönsä ja uraansa.

 

Kiinnostuitko Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmasta, lue lisää täältä! 

Lue lisää huippu-uratarinoita täältä!

Tilaa uutiskirje