Reijo
Rosti
SAP-järjestelmäasiantuntija

Työyhteisö ja kehittyvä työnkuva pitävät järjestelmäasiantunti­jan virkeänä

Reijo Rosti on työskennellyt keväästä 2009 lähtien Certialla SAP-järjestelmäasiantuntijana. Alun perin kemiaa opiskellut Reijo päätyi järjestelmäasiantuntijan työhön jo 2000-luvun alussa, koska oli kiinnostunut tietotekniikasta ja tekniikasta yleensä. Oman elämänsä Pelle Pelottomaksi kutsuttu joensuulainen kannustaa alalle sinnikkäitä ihmisiä, joille ratkaisujen löytäminen on palkitsevaa.

– Vuosien saatossa työtehtäväni järjestelmäasiantuntijana on muuttunut paljon. Nykyisin monet, ennen manuaaliset työtehtävät ovat automatisoituneet. Esimerkiksi pääsynhallinta (=tunnusten luonti ja järjestelmien sisäänkirjautumismenetelmä) on täysin automatisoitu. Käyttäjälle helppokäyttöisenä ja yksinkertaisena näyttäytyvä toiminto vaatii taustalla paljon työtä.  Tämä on kuitenkin yksi työn suola – työnkuva pysyy juuri kehityksen vuoksi mielenkiintoisena, Reijo kertoo.

Ennakointi ja sujuva yhteistyö lisäävät tietoturvaa

Koronan aiheuttama etätyöaalto pakotti yrityksiä ja organisaatioita valpastumaan ja varmistamaan fyysisesti eri paikoissa työskentelevien henkilöiden tietoturvallisen työnteon. Kun etätyötä teki yhtäkkiä muutaman henkilön sijaan lähes koko organisaatio, toimintojen riittävyys ja kantokyky nousivat keskeisiksi kysymyksiksi.

Certialla tietoturvaa on parannettu yhteistyöllä tietoturvaan keskittyneiden toimijoiden kanssa. Käytännössä on luotu mm. lisäturvaa kirjautumisiin ja ottamalla käyttöön kaksivaiheisia tunnistautumisia. Lisäturva kirjautumisissa tarkoittaa käytännössä ohjelmistojen monimutkaistamista niin, että käyttäjälle kokemus on edelleen sujuva, mutta taustalla olevat tekniset toteutukset ovat merkittävästi hankalampia murtaa.

– Certia on vastuussa useiden korkeakoulujen käyttämien järjestelmien ylläpidosta, joten vastuuta on paljon. On selvää, että suhtaudumme tietoturva-asioihin erittäin vakavasti: Ennakoimme tietoturvaan liittyviä riskejä, keskustelemme avoimesti organisaatioiden toteuttamista ratkaisuista hallinnoidessamme henkilöiden sähköisiä identiteettejä.

Certian kanssa yhteistyössä olevat organisaatiot ovat itsenäisiä toimijoita omien järjestelmiensä osalta, mutta osa asiakasorganisaatioiden päätöksistä vaikuttaa suoraan myös Certian toimintaan. Certia seuraa asiakasorganisaatioiden toimintaa, kehittää omaansa ja auttaa kehittämään yhteisiä ratkaisuja.

Valmista osaajaa ei ole – osaajaksi kehitytään

Suurimmiksi vahvuuksiksi järjestelmäasiantuntijalle Reijo nimeää kyvyn ymmärtää kokonaisuuksia, myös verkkoympäristössä viihtyminen on olennainen osa arkea. Iso osa työstä tehdään monitorin takaa, usein kuulokkeet päässä, mutta silti osana tiimiä.  Järjestelmäasiantuntijan työroolia määrittää paljon se, minkälaisessa yrityksessä tai organisaatiossa asiantuntija työskentelee. Täysin valmista osaajaa ei oikeastaan pysty edes rekrytoimaan, koska osaamisen ydin kehittyy aina lopulta työsuhteen aikana.

– Periksiantamattomuus on ehdottomasti vahvuus tässä työssä. Täsmäkoulutukset ja aktiivinen tiedonhaku ovat edellytyksiä työssä menestymiselle.

Viimeiset pari vuotta pinnalla ollut lähes kokoaikainen etätyö ei kuitenkaan ole kaikilta osin sopinut Reijolle.

– Tarvitsen toimiston työilmapiirin ympärilleni voidakseni keskittyä ja motivoitua työhöni parhaiten ja työyhteisönä tiimimme onkin aivan huippu. Tiiminä pääsemme ratkomaan monenlaisia haasteita ja on hienoa, kun työyhteisössä tuetaan ja kannustetaan kaveria, erityisesti yllättävien tapahtumien osuessa kohdalle. Toimistopäivistä saan virtaa.

Tilaa uutiskirje