Uusien asiakkaiden palvelutuotanto ja järjestelmät käynnissä

Vuodenvaihde 2019 oli kiireistä aikaa Certiassa, kun käyttöön otettiin Tampereen korkeakoulukonsernin taloushallinnon järjestelmä, Taideyliopiston taloushallinnon järjestelmä sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä sekä Itä-Suomen yliopiston henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä. Käyttöönottojen jälkeen uudet projektit ovat jo alkamassa.

Taideyliopiston talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto vauhdissa

Taideyliopisto aloitti Certian asiakkaana sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon osalta. Taideyliopiston taloushallinto tuotetaan SAP-järjestelmällä ja palkka- ja henkilöstöhallinto Mepco-järjestelmällä. Järjestelmien käyttöönotto tehtiin 1.1.2019 ja samalla aloitettiin myös palvelutuotanto. Henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttöä laajennetaan vielä 18.3., kun YPJ- ja kehityskeskustelulomakkeet otetaan käyttöön.

Uudistunut Tampereen yliopisto palvelutuotannon asiakkaaksi

Tampereen yliopisto on ollut Certian taloushallinnon asiakkaana ja yhtiön omistajana vuodesta 2010. Tampere3-hankkeen myötä Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu yhdistyivät ja Certia tuottaa taloushallinnon palvelut SAP-järjestelmällä uudelle yhdistyneelle yliopistolle 1.1.2019 alkaen.

Itä-Suomen yliopiston palvelut laajenevat Certian järjestelmäpalveluihin

Itä-Suomen yliopisto aloitti myös Mepcon palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän käytön 1.1.2019. Certia on hoitanut Itä-Suomen yliopiston palkanlaskennan palvelut aiemmin Prima-järjestelmällä. Vuoden alusta siirryttiin käyttämään Mepcon järjestelmäratkaisua. Käyttöä tullaan laajentamaan vielä 18.2.2019, kun yliopistojen TES-muutoksen mukaiset YPJ-lomakkeet otetaan käyttöön.

Seuraavat asiakkuus- ja järjestelmäprojektit alkamassa

Tampereen ammattikorkeakoulu on uuden Tampereen yliopiston tytäryritys, jonka osalta asiakkuusprojekti järjestelmän ja palvelutuotannon osalta aloitetaan maaliskuussa. Tampereen ammattikorkeakoulu ottaa käyttöönsä Certian taloushallinnon SAP-järjestelmän ja taloushallinnon palvelutuotanto aloitetaan 1.1.2020.

LUT-yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Lahden ammattikorkeakoulu ovat muodostamassa konsernikokonaisuutta, jossa ammattikorkeakoulut ovat LUT:n tytäryhtiöitä. LUT ammattikorkeakoulut tulevat Certian asiakkaaksi sekä talous- että henkilöstöhallinnon palveluiden osalta 1.1.2020. Talouden palvelut tuotetaan SAP-järjestelmällä, jonka käyttöönottoprojekti aloitetaan alkuvuodesta. Henkilöstöhallinnon palvelut aloitetaan Personec-järjestelmällä.

Sähköinen palkkiolomake osaksi Mepco-järjestelmää

Mepcon HR-järjestelmäratkaisu täydentyy seuraavaksi sähköisellä palkkiolomakkeella. Uudella ratkaisulla saavutetaan täysin sähköinen prosessi palkkioiden osalta, kun palkkionsaajan hyväksyntä tapahtuu sähköisesti samoin kuin yliopiston asiatarkastus ja hyväksyntä. Järjestelmäratkaisu on tällä hetkellä toimittajan toteutuksessa ja sen aikataulu tarkentuu kevään aikana.

Tilaa uutiskirje