Certian Tampereen toiminnot saivat erinomaisen lähdön

Tampereen yliopistolta 1.2.2022 liikkeenluovutuksen yhteydessä siirrettyjen palvelukokonaisuuksien haltuunotto ja Tampereen toimintojen käynnistäminen oli Certialle iso projekti.  

—Kun liikkeenluovutuksen yhteydessä otetaan vastaan kerralla yli 40 uutta työntekijää, käynnistetään useamman eri palvelukokonaisuuksien haltuunotto ja lisäksi perustetaan uudet toimitilat, on selvää ettei kyse ole mistään pienestä kokonaisuudesta.
Meille koko prosessissa tärkein asia oli tehdä henkilökunnan siirtymästä mahdollisimman sujuva. Teimme perehdytysohjelman, panostimme monikanavaiseen ja säännölliseen viestintään ja briiffasimme esihenkilöitämme etukäteen siten, että he osaavat neuvoa ja tukea uusia työntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo.

Uuden henkilökunnan erityisosaaminen ja toimialaymmärrys on arvokasta tietoa

Esihenkilöiden antama palaute ensimmäisistä viikoista on ollut hyvin myönteistä. Uusi henkilökunta on päässyt hyvin mukaan toimintaan vaikka uusi työkulttuuri tuo mukanaan paljon uutta omaksuttavaa ja uusia toimintatapoja.

—Ymmärrämme, että työkulttuurin vaihtuminen vaatii yksilöiltä paljon sopeutumista ja uusien asioiden omaksumista, eikä tämä tapahdu muutamassa viikossa. Kahdessa kuukaudessa he ovat kuitenkin päässeet mukaan toimintaan erittäin hyvin. Kannustamme yrityksessämme kaikkia jatkuvaan ja avoimeen sekä molemminpuoliseen dialogiin, koska vuoropuhelu on avain hyvään yhteistyöhön ja jokaisen omaan työviihtyvyyteen.   

Uusi henkilökunta on tuonut mukanaan paljon osaamista ja tärkeää tietoa. Jo kahden ensimmäisen kuukauden aikana Certiassa on huomattu, miten tärkeää toimialan toimintaan liittyvää tietoa siirtyvällä henkilöstöllä on.

—Asiakkaidemme organisaatioiden kulttuurin ja toimintojen vivahteidenkin ymmärtäminen auttaa meitä viemään palveluiden kehittämistä oikeaan suuntaan ja mikä tärkeintä — oikealla tavalla. Kun tiedämme etukäteen lähtötilanteen ja mahdolliset haasteet, osaamme varautua niihin jo etukäteen. Tämä on meille äärimmäiseen tärkeää tietoa. 

Palveluiden siirto sujui häiriöittä

Tampereen toimipiste ja tekniikka perustettiin ripeällä aikataululla ja tietokoneet ja järjestelmät olivat toimintavalmiina tiukasta aikataulusta, pandemian aiheuttamista erityisjärjestelyistä ja viivästyksistä huolimatta.  

—Muutokset rutiineissa ovat aina enemmän tai vähemmän raskaita, oli kyse sitten mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä. Meidän tapauksessamme ennen siirtymävaihetta palveluissa mietitytti etukäteen erityisesti siirtoon liittyvät mahdolliset katkokset tai tilapäiset häiriöt.

Tätä varten Certialla oltiinkin valppaana ja etukäteisvalmisteluita tehtiin ison joukon voimin.

—Teimme etukäteen yksityiskohtaisen ja järjestelmällisen suunnitelman toimintojen siirtoa varten. Tähän tarvittiin useiden eri asiantuntijoiden, siirtyvän henkilöstön sekä asiakkaan yhdyshenkilöiden tiivistä yhteistyötä ja halua puristaa työ valmiiksi aikataulussa. Onnistuimme tässä erinomaisesti, koska asiakkaalta saatu palaute on ollut varsin myönteistä. Tämä kertoo Certian hyvästä yhteishengestä ja halusta puhaltaa yhteen hiileen haastavissakin tilanteissa.    

Millaista asiakaskuntaa Certia palvelee? Tutustu asiakkaisiin täällä!

Tilaa uutiskirje