Meni niin kuin Strömsössä – vai menikö?

Vuoden vaihtuessa on mielenkiintoista summata asioita, mitä kaikkea vuoden aikana on tapahtunut. Samalla voidaan peilata tavoitteita ja sitä, miten niihin on päästy.

Certialle vuosi 2022 toi mukanaan henkilökunnan määrän kasvua, uuden toimipisteen perustamisen, hienosti loppuun asti viimeisteltyjä käyttöönottoprojekteja ja kehitystä tekoälyn ja automaation hyödyntämisessä. Toimitusjohtaja Ulla Laalo kehuu henkilökuntansa kyvykkyyttä ja halua kasvaa kehityksen mukana.

— Koko Certian porukka on oman panoksensa kautta tehnyt kaiken tämän mahdolliseksi. Meillä on todella taitavaa porukkaa, jolla on laaja ymmärrys toimialaamme kohtaan. Osaamisen lisäksi sitoutuminen Certian strategiaan ja tavoitteisiin on korkealla tasolla. Ihmiset tuntevat ja ymmärtävät hyvin strategiset tavoitteemme, Laalo sanoo.

Certialla on tehty pitkäjänteistä työtä työnantajamielikuvan luomiseksi ja siitä on saatu positiivisia tuloksia.

—Olemme saaneet uusilta työntekijöiltämme palautetta siitä, että rekrytointimarkkinointimme vastaa todellisuutta. On tärkeä asia, että olemme osanneet tuoda yrityksemme esille sellaisena kuin me olemme. Tämä on tärkeää tietenkin uusien työntekijöiden hankkimisen kannalta, mutta sillä on merkitystä myös nykyiselle henkilökunnalle.

Työntekijöiden hyvinvointiin halutaan kiinnittää huomiota

Henkilöstön pysyvyys on yhtiössä korkealla tasolla ja siitä halutaan pitää jatkossakin huolta. Siksi Certiassa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin, omien prosessien sujuvuuteen ja yhteyksien luomiseen etätyöntekijöiden ja työyhteisön kesken.

—Haemme koko ajan uusia keinoja siihen, että etätöitä tekevät kokisivat työyhteisön tutuksi ja turvalliseksi ympäristöksi. Näitä asioita edistämällä tuomme myös eri paikkakunnilla sijaitsevien toimipisteiden henkilöstöä lähemmäksi toisiaan.

Laalo on iloinen myös siitä, että henkilökunnan sairauspoissaolojen prosentti on pysynyt pienenä. Hän kuitenkin muistuttaa siitä, että hyvinvointia ei voi kokonaan mitata sairauspoissaolojen määrällä.

—Tiedostamme, että ihmiset voivat elää monenlaista arkea, josta työpaikalla ei välttämättä tiedetä mitään. Kannustamme henkilökuntaamme hakemaan apua myös mielenterveyteen liittyviin haasteisiin, jos sellaisia ilmenee. Mielenterveyden ylläpito on vähintään yhtä tärkeää, kuin fyysisen terveyden ylläpito ja siitä pitäisi uskaltaa puhua avoimesti.  

Resurssipula haastaa kaikkia

Vaikka asetettuihin tavoitteisiin ollaan valmiita sitoutumaan yrityksen sisällä joka tasolla, osaavan resurssin pula aiheuttaa viivettä ja näkyy tällä hetkellä Laalon mukaan joka puolella – myös sidosryhmissä.  

—Olemme onnistuneet lunastamaan paikkamme asiakkaidemme strategisena kumppanina ja voineet osoittaa teoillamme olevamme luottamuksen arvoisia. Tämä on meidän näkökulmastamme erittäin iloinen ja tärkeä asia. Tällä hetkellä kehityksen jarruna on kuitenkin resurssipula, joka näkyy valitettavasti joka puolella. Asiakkaillamme olisi halua kehittyä, mutta heillä ei ole välttämättä aina resursseja kehitystyön eteenpäinviemiseen. Sama asia näkyy myös joidenkin toimittajien kohdalla, jotka eivät pysy kehityksemme tahdissa mukana, vaikka halua olisikin. Vahvistunut siteemme asiakkaisiimme tuo meille kuitenkin uskoa siihen, että kehitystyössä edetään, vaikkakin sitten lyhyemmin askelin.

Mukana edistämässä tutkimusta

Certialla seurataan maailmantilannetta ja siihen liittyviä käänteitä tarkasti. Erityisesti Suomen valtion taloudellinen tilanne ja yliopistojen rahoituksen kehitys ovat suurennuslasin alla.

—Meidän ydintehtävänämme on tukea yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja kehitystyötä ja haluamme olla yksi näitä tahoja tukevista kivijaloista.

Tilaa uutiskirje