Meni niin kuin Strömsössä – vai menikö?

Vuoden vaihtuessa on mielenkiintoista summata asioita, mitä kaikkea vuoden aikana on tapahtunut. Samalla voidaan peilata tavoitteita ja sitä, miten niihin on päästy.

Certialle vuosi 2022 toi mukanaan henkilökunnan määrän kasvua, uuden toimipisteen perustamisen, hienosti loppuun asti viimeisteltyjä käyttöönottoprojekteja ja kehitystä tekoälyn ja automaation hyödyntämisessä. Toimitusjohtaja Ulla Laalo kehuu henkilökuntansa kyvykkyyttä ja halua kasvaa kehityksen mukana.

— Koko Certian porukka on oman panoksensa kautta tehnyt kaiken tämän mahdolliseksi. Meillä on todella taitavaa porukkaa, jolla on laaja ymmärrys toimialaamme kohtaan. Osaamisen lisäksi sitoutuminen Certian strategiaan ja tavoitteisiin on korkealla tasolla. Ihmiset tuntevat ja ymmärtävät hyvin strategiset tavoitteemme, Laalo sanoo.

Certialla on tehty pitkäjänteistä työtä työnantajamielikuvan luomiseksi ja siitä on saatu positiivisia tuloksia.

—Olemme saaneet uusilta työntekijöiltämme palautetta siitä, että rekrytointimarkkinointimme vastaa todellisuutta. On tärkeä asia, että olemme osanneet tuoda yrityksemme esille sellaisena kuin me olemme. Tämä on tärkeää tietenkin uusien työntekijöiden hankkimisen kannalta, mutta sillä on merkitystä myös nykyiselle henkilökunnalle.

Työntekijöiden hyvinvointiin halutaan kiinnittää huomiota

Henkilöstön pysyvyys on yhtiössä korkealla tasolla ja siitä halutaan pitää jatkossakin huolta. Siksi Certiassa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin, omien prosessien sujuvuuteen ja yhteyksien luomiseen etätyöntekijöiden ja työyhteisön kesken.

—Haemme koko ajan uusia keinoja siihen, että etätöitä tekevät kokisivat työyhteisön tutuksi ja turvalliseksi ympäristöksi. Näitä asioita edistämällä tuomme myös eri paikkakunnilla sijaitsevien toimipisteiden henkilöstöä lähemmäksi toisiaan.

Laalo on iloinen myös siitä, että henkilökunnan sairauspoissaolojen prosentti on pysynyt pienenä. Hän kuitenkin muistuttaa siitä, että hyvinvointia ei voi kokonaan mitata sairauspoissaolojen määrällä.

—Tiedostamme, että ihmiset voivat elää monenlaista arkea, josta työpaikalla ei välttämättä tiedetä mitään. Kannustamme henkilökuntaamme hakemaan apua myös mielenterveyteen liittyviin haasteisiin, jos sellaisia ilmenee. Mielenterveyden ylläpito on vähintään yhtä tärkeää, kuin fyysisen terveyden ylläpito ja siitä pitäisi uskaltaa puhua avoimesti.  

Resurssipula haastaa kaikkia

Vaikka asetettuihin tavoitteisiin ollaan valmiita sitoutumaan yrityksen sisällä joka tasolla, osaavan resurssin pula aiheuttaa viivettä ja näkyy tällä hetkellä Laalon mukaan joka puolella – myös sidosryhmissä.  

—Olemme onnistuneet lunastamaan paikkamme asiakkaidemme strategisena kumppanina ja voineet osoittaa teoillamme olevamme luottamuksen arvoisia. Tämä on meidän näkökulmastamme erittäin iloinen ja tärkeä asia. Tällä hetkellä kehityksen jarruna on kuitenkin resurssipula, joka näkyy valitettavasti joka puolella. Asiakkaillamme olisi halua kehittyä, mutta heillä ei ole välttämättä aina resursseja kehitystyön eteenpäinviemiseen. Sama asia näkyy myös joidenkin toimittajien kohdalla, jotka eivät pysy kehityksemme tahdissa mukana, vaikka halua olisikin. Vahvistunut siteemme asiakkaisiimme tuo meille kuitenkin uskoa siihen, että kehitystyössä edetään, vaikkakin sitten lyhyemmin askelin.

Mukana edistämässä tutkimusta

Certialla seurataan maailmantilannetta ja siihen liittyviä käänteitä tarkasti. Erityisesti Suomen valtion taloudellinen tilanne ja yliopistojen rahoituksen kehitys ovat suurennuslasin alla.

—Meidän ydintehtävänämme on tukea yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja kehitystyötä ja haluamme olla yksi näitä tahoja tukevista kivijaloista.

Certia Oy kasvattaa osaajien määrää ja laajentaa toimintojaan

Certia Oy:n toimintoja kasvatetaan sen kaikissa toimipisteissä Vaasassa, Joensuussa ja Tampereella. Kasvu perustuu sekä asiakkuuksien lisääntymiseen, että taloushallinnon automatisoitujen palveluiden suunnitelmalliseen kehittämiseen. Tasaisen kasvun myötä yritys rekrytoi jatkuvasti uusia tekijöitä Vaasaan, Joensuuhun ja Tampereelle.

Certian Joensuun toimipiste on keskittynyt automatisointiin ja järjestelmien kehittämiseen, mutta joustavan etätyön hybridimallin kautta palvelutuotannon sekä talous- palkka- ja HR- ja automaatioratkaisujen kehittäjät voivat työskennellä mistä päin Suomea tahansa.

Certian toimiala on yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna tärkeä. Yritys palvelee yhteensä 11 yliopistoa ja 4 ammattikorkeakoulua Suomen koulutuksen ja tutkimustyön kärjestä. Certian järjestelmätoimintojen painoarvo koko Certian organisaatiossa kasvaa automaation kiihtyvän kehitystarpeen myötä. Ohjelmistorobotiikan hyödyt ja käyttötarpeet tunnistetaan asiakasorganisaatioissa koko ajan paremmin.

—Olemme merkittävä strateginen kumppani asiakkaillemme. Kehityshankkeissamme työskentelee ohjelmoinnin asiantuntijoita ja palvelutuotannon osaajia, jotka ovat kiinnostuneita automaatiosta ja sähköisten prosessien kehittämisestä. Työympäristössämme kehitetään ratkaisuja uusimman teknologian avulla. Vakaana ja taloudellisesti vahvana kasvuyhtiönä tarjoamme henkilökunnallemme turvallisen työympäristön, jossa osaamisen kehittyminen on keskiössä, kertoo Certian järjestelmäpalveluiden johtaja Jarkko Nygren.    

Kasvuyhtiön tärkein voimavara on ihmiset ja osaaminen. Työn joustavuutta on lisätty henkilökunnan toiveiden pohjalta luodun etätyön hybridimallin avulla, joka edellyttää läsnäoloa työpaikalla ainoastaan neljänä päivänä kuukaudessa. Lisäksi käytössä on myös sopimuksia, joissa on 100 % etätyön mahdollisuus.

— Lähes kaikki työntekijämme hyödyntävät etätyömallin mahdollisuuksia eri tavoin ja olemme saaneet tästä paljon hyvää palautetta. Asuinpaikalla ei siis meidän organisaatiossamme ole enää samanlaista roolia kuin aiemmin. Olemme todenneet käytännössä, että joustavan työnteon malli parantaa elämänlaatua ja sitä kautta myös työn laatua.

Certiassa työskentelee tällä hetkellä yli 150 henkilöä.  Kokeneet järjestelmäasiantuntijat ovat koko Certian järjestelmien toimivuuden vahva kivijalka mutta myös turvallinen laskeutumisalusta uutta uraa aloittaville työntekijöille.  

—Tekoäly, automaatio ja järjestelmät kehittyvät kovaa vauhtia, ja siksi perehdyttäminen ja oma kiinnostus alaa kohtaan on erityisen tärkeää. Osaavalla asiantuntijajoukollamme on kokemusta vaativasta ongelmanratkaisusta ja kykyä toimia haastavissa tilanteissa. Tiivis ja hyvin toimiva työyhteisö takaa turvallisen työympäristön ja huolellisen perehdytyksen uusille työntekijöille.

Certia Oy on perustettu vuonna 2010. Sen asiakkaina olevat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat myös Certian omistajia. Toimipisteet sijaitsevat Vaasassa, Joensuussa ja Tampereella, jonka lisäksi yrityksellä on etätyöntekijöitä eri puolilla Suomea. Certiassa työskentelee tällä hetkellä yli 150 HR-, talous- ja palkkahallinnon sekä järjestelmäpuolen ammattilaista, joista Joensuussa 33 henkilöä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Jarkko Nygren                                                             
Järjestelmäpalvelut, johtaja, Certia Oy                        
puh. +358 400 562 138                                                
jarkko.nygren@certia.fi                                                

Ulla Laalo
Toimitusjohtaja, Certia Oy
puh. +358 40 7255 174
ulla.laalo@certia.fi

Certian vuosikertomus 2021 on julkaistu

Olemme julkaisseet Certian vuosikertomuksen vuodelta 2021.

Vuosikertomuksesta on haluttu tehdä selkeä tietopaketti josta saa nopeasti kokonaiskäsityksen siitä, mitä yritys on vuoden aikana tehnyt, miten yritystä on kehitetty ja millaisia strategisia tavoitteita sillä on tuleville vuosille.

Käy tutustumassa Certian tuoreeseen vuosikertomukseen täällä. Samalta sivulta löydät kootusti myös kaikki aiemmat vuosikertomuksemme.

Taloushallinnon ammattilainen pärjää perusmatikalla – tarkkuus on kaiken a ja o

Joensuussa ilmestyvä Karjalan Heili haastatteli heidän lehdessään julkaistun artikkelin Certian taloushallinnon ammattilaisista. Alkuperäisen jutun pääset lukemaan täältä.

Taloushallinnosta kiinnostuneiden tulevaisuudennäkymät ovat varsin mukavat: ala on vakaa ja monipuolinen työllistäjä, ja ammattitaitoisille, kouluttautuneille työntekijöille on jatkuvasti kysyntää.

Certian Joensuun toimipisteessä työskentelevät Tuija Hirvonen ja Susanna Leinonen ovat toimineet taloushallinnon tehtävissä käytännössä koko työuriensa ajan.

Certian ostoreskontrassa palveluasiantuntijana työskentelevä Susanna Leinonen on koulutustaustaltaan merkantti. Vaikka hän erikoistui aikanaan markkinointiin, vei työpolku hänet lopulta taloushallinnon tehtäviin.

– Hienoa tässä alassa onkin se, että koulutus valmistaa hyvin monipuolisiin työtehtäviin. Omaan työhön voi vaikuttaa hyvin paljon sillä, mihin lähtee suuntautumaan koulun jälkeen, Leinonen toteaa.

Palveluasiantuntijana Certian kirjanpidossa työskentelevä Tuija Hirvonen on puolestaan koulutukseltaan tradenomi.

– Lisäksi olen täydentänyt osaamistani erilaisilla lyhyemmillä koulutuksilla esimerkiksi ammattikorkeakouluissa, Hirvonen kertoo.

Taloushallinnon ammattilaisen työnkuva ei vastoin yleistä stereotypiaa ole pelkkiä rutiineja: ala on muuttunut tiuhaan digitalisaation ja robotisaation myötä. Samaan aikaan myös työtavat ja -käytännöt ovat kokeneet suuria muutoksia.

– Muutoksia tulee jatkuvasti, Tuija Hirvonen toteaa.

Hirvonen nostaa esille esimerkiksi kansallisen tulorekisterin, joka toi suuria muutoksia etenkin palkanlaskijoiden työhön.

– Lisäksi verotus muuttuu ja lainsäädäntö muuttuu – meidän on opittava paljon uutta ja pysyttävä mukana hyvin monenlaisissa muutoksissa.

Susanna Leinosen mukaan robotisaatio on helpottanut työtä aivan parin viime vuoden aikana.

– Esimerkiksi maksuajoja ei tarvitse tehdä enää manuaalisesti, ellei ole jokin poikkeustilanne. Tietyt rutiininomaiset asiat voidaan robotisoida, mutta se ei tarkoita, etteivätkö työt alalla olisivat vähenemään päin – päin vastoin, meilläkin haetaan jälleen uusia osaajia, Leinonen kertoo.

Naisten mukaan ihmisten tekemä työ taloushallinnon parissa onkin kallistunut koko ajan enemmän asiantuntijatehtävien suuntaan. Ihminen kykenee ratkaisemaan ongelmia, mihin robotti ei kykene – ainakaan vielä.

– Ongelmanratkaisukyky tuleekin tässä työssä tarpeeseen. Päivittäin tulee vastaan jotakin ratkaistavia ongelmia, Susanna Leinonen kertoo.

Entä tarvitaanko alalla matikkapäätä?

– Perusmatikalla pärjää. Koneethan sen laskemisen nykyisin hoitavat. Tärkeämpää on sen sijaan tarkkuus ja huolellisuus, niitä tässä työssä kyllä tarvitaan.

Tärkeintä alan työtehtävissä on naisten mukaan talousosaaminen ja tietotekninen osaaminen. Vaikka työtä tehdään tiimeissä, on työskentely pääosin hyvin itsenäistä ja itseohjautuvaa. Työnkuvasta riippuen työhön voi liittyä myös paljon asiakaspalvelua.

– Etenkin omassa työnkuvassani ostoreskontrassa olen päivittäin asiakkaiden kanssa tekemisissä eri kanavissa, Leinonen kertoo.

Työn haasteisiin Hirvonen ja Leinonen lukevat sen vaatiman paineensietokyvyn. Kuukausien ja vuosien vaihteet ovat tilinpäätöksien vuoksi alalla kiireisintä aikaa, ja silloin voi joutua tekemään pitkää päivää.

– Silloin otetaan niin sanotusti työntekijästä mittaa. Työ vaihtelee paljon kausiluontoisesti, Leinonen sanoo.

Leinosen ja Hirvosen on oltava kuukaudesta neljä päivää toimistolla. Muun ajan he voivat halutessaan olla etätöissä.

– Yksi työn parhaista puolista onkin mielestäni se, että työ on joustavaa, eikä se ole paikkaan sidottua. Sitä voi tehdä käytännössä missä vain missä yhteydet toimivat, Hirvonen sanoo.

Mikäli osaamista tahtoo laajentaa uusiin työtehtäviin, oma-aloitteisuudella pääsee pitkälle; usein työntekijä voi hakeutua uusiin taloushallinnon tehtäviin organisaation sisällä.

– Muutokset ja uuden oppiminen ovatkin tietyllä tapaa työn suola. Aika ei ole vielä koskaan käynyt tässä työssä pitkäksi, Leinonen summaa.

Alkuperäinen artikkeli: Karjalan Heili

Teksti ja kuva: Hanna-Mari Lappalainen / Karjalan Heili

Hyvää kesää!

Palvelemme asiakkaitamme normaalisti myös kesän lomakauden aikana.
Palveluiden ahkera kehitystyö jatkuu taas syksyllä pienen kesätauon jälkeen.

Toivotamme teille kaikille hyvää kesää ja aurinkoisia päiviä!

Työnteon hybridimalli on huippu juttu!

Certian nykyinen työnteon hybridimalli kehitettiin henkilökunnan toiveiden pohjalta. Etätyöoikeus oli laajasti käytössä jo ennen pandemiaa ja nykyisin läsnäoloa työpaikalla edellytetään ainoastaan neljänä päivänä kuukaudessa.

—Koko etätyömalli pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen. Luottamus luo työtekoon rauhaa ja rauha tuo mukanaan työhyvinvointia. Työhyvinvointi taas heijastuu asiakkaille hyvänä palveluna. Tämä kehä ja siitä huolehtiminen on johdon yksi päätehtäviä, kertoo Certian tj Ulla Laalo.

Yrityksen johto on luonut selkeät raamit ja tavoitteet työnteolle. Certialla on käytössä selkeät prosessit, helposti saatavilla oleva tuki ja ohjeet. Kun ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan, he haluavat olla luottamuksen arvoisia ja toimia odotusten mukaisesti.

—Työnteon hybridimalli näkyy toiminnassamme ja työn tehokkuudessa positiivisena signaalina. Henkilöstö on erittäin tyytyväinen tähän malliin, lisäksi työtehomme on pysynyt erinomaisella tasolla. Lähes kaikki työntekijämme hyödyntävät etätyömallin mahdollisuuksia tavalla tai toisella, Laalo toteaa.

Etätyö parantaa koko perheen elämänlaatua

Sovellusasiantuntija Ann-Louise Paulin on työskennellyt Certialla jo 12 vuotta. Jo ennen korona-aikaa hän hyödynsi etätyömahdollisuutta olemalla 3 päivää viikosta kotikonttorilla. Nykyisin hän piipahtaa kaupungissa kerran viikossa.

—Etätyömahdollisuus parantaa koko perheemme elämänlaatua. Säästän työmatkoissa aikaa päivittäin 1,5h verran. Lisäksi alakouluikäinen lapseni voi tulla suoraan koulusta kotiin, eikä iltapäivähoitoon ole tarvetta. Perheemme koiratkin ovat tyytyväisiä – tauotan työtäni lenkittämällä koirat päivällä. Asumme meren rannalla, joten samalla aivotkin saavat sopivasti happea, iloinen Ann-Louise kertoo.

Työpäivästä tehokas oman aikataulutuksen ansioista

Itse työnteko sujuu sujuvammin, koska keskittyminen onnistuu kotioloissa paremmin kuin töissä.

—Tarvitsen rauhaa ympärilleni kun teen projekti- ja suunnittelutyötä. Pystyn myös aloittamaan työt heti herättyäni, jolloin olen virkeä ja tehokas.

Sosiaalinen kanssakäyminen työkavereiden kanssa ympäri Suomea hoituu päivittäisten Teams-palavereiden kautta. Vaikka kahvipausseille kaipaakin välillä seuraa, se on pieni haitta hyötyihin verrattuna.

—En koe olevani yksinäinen, koska tapaan työkavereitani ja tiimiä päivittäin Teams-palavereiden välityksellä. 

Etätyön haitoista puhuttaessa mietitään usein sitä, onnistuuko oman työn johtaminen kaikilta yhtä hyvin, ja liukuvatko päivät usein ylitöiden puolelle. Tätä silmällä pitäen Ann-Louise on kehittänyt itselleen oman mallin työpäiviin, jota noudattamalla hän kykenee hallitsemaan työpäiviensä pituutta.

—Ainakin minulla työpäivien pituus pysyy hyvin kurissa. Totta kai välillä tehdään ylitöitä, mutta niitä tehtäisiin kiireisimpinä aikoina myös toimistolla. Hyvä keino työpäivän päättämiseen on se, ettei aloita uutta kokonaisuutta muutamaa minuuttia vaille neljän. Ajatus siirtyy helpommin vapaalle, kun koneelle ei jää pahasti keskeneräisiä töitä.  

Certialla tehdään etätöitä Raippaluodon saaren lisäksi myös esimerkiksi Ilomantsista, Helsingistä, Kokkolasta ja Jyväskylän alueelta.

Kiinnostaisiko sinua työnteko Certialla? Tutustu avoimiin työpaikkoihin täällä  tai lähetä avoin hakemus täältä

Tilaa uutiskirje