Hyvää kesää!

Palvelemme asiakkaitamme normaalisti myös kesän lomakauden aikana.
Palveluiden ahkera kehitystyö jatkuu taas syksyllä pienen kesätauon jälkeen.

Toivotamme teille kaikille hyvää kesää ja aurinkoisia päiviä!

Työnteon hybridimalli on huippu juttu!

Certian nykyinen työnteon hybridimalli kehitettiin henkilökunnan toiveiden pohjalta. Etätyöoikeus oli laajasti käytössä jo ennen pandemiaa ja nykyisin läsnäoloa työpaikalla edellytetään ainoastaan neljänä päivänä kuukaudessa.

—Koko etätyömalli pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen. Luottamus luo työtekoon rauhaa ja rauha tuo mukanaan työhyvinvointia. Työhyvinvointi taas heijastuu asiakkaille hyvänä palveluna. Tämä kehä ja siitä huolehtiminen on johdon yksi päätehtäviä, kertoo Certian tj Ulla Laalo.

Yrityksen johto on luonut selkeät raamit ja tavoitteet työnteolle. Certialla on käytössä selkeät prosessit, helposti saatavilla oleva tuki ja ohjeet. Kun ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan, he haluavat olla luottamuksen arvoisia ja toimia odotusten mukaisesti.

—Työnteon hybridimalli näkyy toiminnassamme ja työn tehokkuudessa positiivisena signaalina. Henkilöstö on erittäin tyytyväinen tähän malliin, lisäksi työtehomme on pysynyt erinomaisella tasolla. Lähes kaikki työntekijämme hyödyntävät etätyömallin mahdollisuuksia tavalla tai toisella, Laalo toteaa.

Etätyö parantaa koko perheen elämänlaatua

Sovellusasiantuntija Ann-Louise Paulin on työskennellyt Certialla jo 12 vuotta. Jo ennen korona-aikaa hän hyödynsi etätyömahdollisuutta olemalla 3 päivää viikosta kotikonttorilla. Nykyisin hän piipahtaa kaupungissa kerran viikossa.

—Etätyömahdollisuus parantaa koko perheemme elämänlaatua. Säästän työmatkoissa aikaa päivittäin 1,5h verran. Lisäksi alakouluikäinen lapseni voi tulla suoraan koulusta kotiin, eikä iltapäivähoitoon ole tarvetta. Perheemme koiratkin ovat tyytyväisiä – tauotan työtäni lenkittämällä koirat päivällä. Asumme meren rannalla, joten samalla aivotkin saavat sopivasti happea, iloinen Ann-Louise kertoo.

Työpäivästä tehokas oman aikataulutuksen ansioista

Itse työnteko sujuu sujuvammin, koska keskittyminen onnistuu kotioloissa paremmin kuin töissä.

—Tarvitsen rauhaa ympärilleni kun teen projekti- ja suunnittelutyötä. Pystyn myös aloittamaan työt heti herättyäni, jolloin olen virkeä ja tehokas.

Sosiaalinen kanssakäyminen työkavereiden kanssa ympäri Suomea hoituu päivittäisten Teams-palavereiden kautta. Vaikka kahvipausseille kaipaakin välillä seuraa, se on pieni haitta hyötyihin verrattuna.

—En koe olevani yksinäinen, koska tapaan työkavereitani ja tiimiä päivittäin Teams-palavereiden välityksellä. 

Etätyön haitoista puhuttaessa mietitään usein sitä, onnistuuko oman työn johtaminen kaikilta yhtä hyvin, ja liukuvatko päivät usein ylitöiden puolelle. Tätä silmällä pitäen Ann-Louise on kehittänyt itselleen oman mallin työpäiviin, jota noudattamalla hän kykenee hallitsemaan työpäiviensä pituutta.

—Ainakin minulla työpäivien pituus pysyy hyvin kurissa. Totta kai välillä tehdään ylitöitä, mutta niitä tehtäisiin kiireisimpinä aikoina myös toimistolla. Hyvä keino työpäivän päättämiseen on se, ettei aloita uutta kokonaisuutta muutamaa minuuttia vaille neljän. Ajatus siirtyy helpommin vapaalle, kun koneelle ei jää pahasti keskeneräisiä töitä.  

Certialla tehdään etätöitä Raippaluodon saaren lisäksi myös esimerkiksi Ilomantsista, Helsingistä, Kokkolasta ja Jyväskylän alueelta.

Kiinnostaisiko sinua työnteko Certialla? Tutustu avoimiin työpaikkoihin täällä  tai lähetä avoin hakemus täältä

Certian Tampereen toiminnot saivat erinomaisen lähdön

Tampereen yliopistolta 1.2.2022 liikkeenluovutuksen yhteydessä siirrettyjen palvelukokonaisuuksien haltuunotto ja Tampereen toimintojen käynnistäminen oli Certialle iso projekti.  

—Kun liikkeenluovutuksen yhteydessä otetaan vastaan kerralla yli 40 uutta työntekijää, käynnistetään useamman eri palvelukokonaisuuksien haltuunotto ja lisäksi perustetaan uudet toimitilat, on selvää ettei kyse ole mistään pienestä kokonaisuudesta.
Meille koko prosessissa tärkein asia oli tehdä henkilökunnan siirtymästä mahdollisimman sujuva. Teimme perehdytysohjelman, panostimme monikanavaiseen ja säännölliseen viestintään ja briiffasimme esihenkilöitämme etukäteen siten, että he osaavat neuvoa ja tukea uusia työntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo.

Uuden henkilökunnan erityisosaaminen ja toimialaymmärrys on arvokasta tietoa

Esihenkilöiden antama palaute ensimmäisistä viikoista on ollut hyvin myönteistä. Uusi henkilökunta on päässyt hyvin mukaan toimintaan vaikka uusi työkulttuuri tuo mukanaan paljon uutta omaksuttavaa ja uusia toimintatapoja.

—Ymmärrämme, että työkulttuurin vaihtuminen vaatii yksilöiltä paljon sopeutumista ja uusien asioiden omaksumista, eikä tämä tapahdu muutamassa viikossa. Kahdessa kuukaudessa he ovat kuitenkin päässeet mukaan toimintaan erittäin hyvin. Kannustamme yrityksessämme kaikkia jatkuvaan ja avoimeen sekä molemminpuoliseen dialogiin, koska vuoropuhelu on avain hyvään yhteistyöhön ja jokaisen omaan työviihtyvyyteen.   

Uusi henkilökunta on tuonut mukanaan paljon osaamista ja tärkeää tietoa. Jo kahden ensimmäisen kuukauden aikana Certiassa on huomattu, miten tärkeää toimialan toimintaan liittyvää tietoa siirtyvällä henkilöstöllä on.

—Asiakkaidemme organisaatioiden kulttuurin ja toimintojen vivahteidenkin ymmärtäminen auttaa meitä viemään palveluiden kehittämistä oikeaan suuntaan ja mikä tärkeintä — oikealla tavalla. Kun tiedämme etukäteen lähtötilanteen ja mahdolliset haasteet, osaamme varautua niihin jo etukäteen. Tämä on meille äärimmäiseen tärkeää tietoa. 

Palveluiden siirto sujui häiriöittä

Tampereen toimipiste ja tekniikka perustettiin ripeällä aikataululla ja tietokoneet ja järjestelmät olivat toimintavalmiina tiukasta aikataulusta, pandemian aiheuttamista erityisjärjestelyistä ja viivästyksistä huolimatta.  

—Muutokset rutiineissa ovat aina enemmän tai vähemmän raskaita, oli kyse sitten mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä. Meidän tapauksessamme ennen siirtymävaihetta palveluissa mietitytti etukäteen erityisesti siirtoon liittyvät mahdolliset katkokset tai tilapäiset häiriöt.

Tätä varten Certialla oltiinkin valppaana ja etukäteisvalmisteluita tehtiin ison joukon voimin.

—Teimme etukäteen yksityiskohtaisen ja järjestelmällisen suunnitelman toimintojen siirtoa varten. Tähän tarvittiin useiden eri asiantuntijoiden, siirtyvän henkilöstön sekä asiakkaan yhdyshenkilöiden tiivistä yhteistyötä ja halua puristaa työ valmiiksi aikataulussa. Onnistuimme tässä erinomaisesti, koska asiakkaalta saatu palaute on ollut varsin myönteistä. Tämä kertoo Certian hyvästä yhteishengestä ja halusta puhaltaa yhteen hiileen haastavissakin tilanteissa.    

Millaista asiakaskuntaa Certia palvelee? Tutustu asiakkaisiin täällä!

Ihmisiä tarvitaan päätöksentekoon ja robottien tueksi

—Automatisoinnin ja robottien käyttämisen päätavoitteena on tehdä ihmisten arjesta mahdollisimman sujuvaa – ei tehdä heistä tarpeettomia, sanoo Certian järjestelmäpalveluiden johtaja Jarkko Nygren.

Ihmiset tekevät lopulliset päätökset, eivät robotit. Ihmisten tehtävänä on ohjata robotteja toimimaan oikein sekä seurata ja valvoa, että automatiikka toimii häiriöttä ja oikealla tavalla. Rutiineja rakastavat ihmiset tulevat robottien ja automatiikan kanssa hyvin toimeen, koska mikään ei toimi säntillisemmin ja järjestelmällisemmin kuin robotti. Rutiinit eivät siis poistu työstä, niistä tulee osittain vaan toisenlaisia automatisoinnin myötä.

—Robottien toiminta pohjautuu aina ihmisten sille antamiin ohjeistuksiin, joiden pohjalta robotit suorittavat sille annettua tehtävä. Robottien toimintaa ja tehokkuutta tulee valvoa sekä ohjata sen toimintaa oikeaan suuntaan, aivan kuten ihminen toimisi robotin esimiehenä.

Automatisointi auttaa hallitsemaan isoja kokonaisuuksia nopeasti

Automatisointia ja robottien hyödyntämistä ei kannata pelätä, koska niiden käyttöönotto voi avata työntekijälle täysin uusia mahdollisuuksia. Kun robotti valjastetaan tekemään sille sopivia töitä, ihminen saa keskittyä mielekkäämpiin ja omiin taitoihin soveltuviin tehtäviin.

­—Asiantuntijoiden pitää nykymaailmassa kyetä hallitsemaan koko ajan isompia tapahtuma määriä. Kun robotti saadaan käsittelemään suurin osan tapahtumista joiden loppuun saattaminen pohjautuu selviin sääntöihin, jää asiantuntijalle vain haastavimmat tapaukset ratkottavaksi.  Tässä vaiheessa tarvitaan ihmistä, joka kykenee sovittamaan saadun tiedon muuhun kontekstiin ja osaa tehdä päätelmiä sen perusteella. Automatisointi mahdollistaa sen, että ihminen pystyy hallinnoimaan koko ajan isompia kokonaisuuksia kun rutiinitöistä vapautuvaa aikaa voidaan hyödyntää.

Automatisointi ja robotit ovat jo osa arkea ja tätä päivää työpaikasta riippumatta. Robotiikan tavoite on aivan sama kuin millä tahansa muullakin järjestelmäkehityksellä, eli vähentää manuaalista työtä lisäämällä prosesseihin järjestelmäautomaatiota.

Tällä hetkellä suurin kysymys onkin hyvän tasapainon hakeminen ihmisen työn ja robottien toiminnan välille. Ne tahot, jotka oivaltavat hyödyntää tätä mahdollisuutta, pärjäävät ja menevät eteenpäin.

Mitä kannattaa automatisoida?

Certialla automatisointi lähtee liikkeelle oikeiden kohteiden tunnistamisella.  Prosessikehityksen aikana voidaan aktiivisesti haetaan käyttötapauksia, joissa automaatiosta voisi olla asiakkaalle hyötyä. Tarve voi syntyä myös asiakkaan omalta asiantuntijalta, kun omassa arjessa on huomattu, että jokin asia voisi olla tehtävissä muutenkin kuin manuaalisesti. Kun potentiaaliset kohteet on tunnistettu, käynnistetään konseptoitu analyysi, jossa arvioidaan, onko prosessi järkevä automatisoida.

Automatisoinnin hyötyjä punnitaan monesta eri näkökulmasta. Näitä asioita ovat mm.  onko toistoja riittävästi hyötysuhteeseen nähden, kuinka monia henkilöitä automatisointi hyödyttää, kuinka monimutkainen prosessi automatisointi on ja miten se istuu nykyiseen kokonaisuuteen. Mikäli automatisointi todetaan hyödylliseksi ja järkeväksi, toteutusprosessi aikataulutetaan ja käynnistetään.

Automatisoinnista kannattaa puhua avoimesti

Automatisointi ja robottien käyttäminen herättää työpaikoilla monenlaisia ajatuksia. Tästä syystä Nygren kehottaakin ihmisiä avoimeen keskusteluun.  

—Ihmisille on tärkeää tietää, mitä automatisointi oikeasti tarkoittaa heidän tilanteessaan ja myös sen, mitä se ei tarkoita. Automatisoinnista ja sen vaikutuksista kannattaa puhua avoimesti, koska sillä vältetään väärät olettamukset. Me olemme mielellämme mukana tässä keskustelussa, koska yhteistyöllä saa aikaan parhaita tuloksia.

Hanken ja Oulun ammattikorkeakoulu siirtävät palveluitaan Certialle

Oulun ammattikorkeakoulu ja Hanken Svenska handelshögskolan siirtävät palveluitaan Certian hoidettaviksi. Hanken siirtyi Certian palvelujen piiriin 1.1.2022 ja Oulun ammattikorkeakoulu puolestaan vuoden 2023 alusta.  

Oulun ammattikorkeakoulu on osa Oulun korkeakoulukonsernia, joka on jo nyt Certian pitkäaikainen omistaja-asiakas. Palveluiden siirtymisen myötä myös Oulun ammattikorkeakoulusta ja Hankenista tulee Certian osakkaita. 

—Olemme erittäin iloisia saadessamme myös Hankenin ja Oulun ammattikorkeakoulun mukaan toimintaamme. Ammattikorkeakoulujen monipuolinen palveleminen on tärkeä osa tulevaisuuden strategiaamme. Hankenin asiakkuuden myötä myös ruotsinkielisten asiakkaidemme rooli vahvistuu. Olemme iloisia siitä, että saamme tarjota laajalla skaalalla osaamistamme ympäri Suomen, Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo sanoo.

Käyttäjäystävällinen järjestelmä Hankenille

Hankenilla muutostarve syntyi nykyisten HR- ja talouden tietojärjestelmien uusimisen yhteydessä. Nyt järjestelmät ja ulkoinen toimittaja vaihtuvat. Uusia järjestelmiä ja palveluntarjoajaa valittaessa Certia nousi ykkösvaihtoehdoksi hyvän palautteen ansioista. Muut käyttäjät kertoivat olleensa tyytyväisiä sekä palveluun että käytössä olevaan Mepco-järjestelmään.

—Näemme lisäarvona sen, että Certialla on monia yliopistoja asiakkaina. Meille on tärkeää, että käyttämämme järjestelmät ovat moderneja ja käyttäjäystävällisiä. Totta kai toivomme, että pitkällä aikavälillä yhteistyö Certian kanssa tuo myös kustannussäästöjä. Tässä vaiheessa projektia voimme myös todeta, että projektin hallinta on todella ammattimaista ja etenee täysin suunnitelmien mukaan, kertoo Yliopistopalveluiden johtaja Elina Stadigh Hankenilta.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimialaosaaminen on tärkeää

Certian palveluiden kehittämisen keskipisteessä on erilaisten oppilaitosten toimialojen erityispiirteet ja -tarpeet. Certian ydinosaaminen keskittyy yliopistojen toimintaympäristön ymmärtämiseen ja sen kehittämiseen.

—Olemme tehneet yliopistojen kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä jo vuodesta 2008 lähtien. Asiakaskuntamme laajentuessa opimme koko ajan lisää asiakkaidemme ympäristöstä, toimintatavoista ja tavoitteista.  Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että palvelumme vastaavat toimialan tarpeita, Laalo kertoo.  

Certia hoitaa tällä hetkellä Suomessa talous- ja palkkapalvelut sekä niihin liittyvät järjestelmät 12 yliopistolle. Oulun ammattikorkeakoulu on puolestaan neljäs ammattikorkeakoulu, josta tulee Certian asiakas.

Tutustu Certian asiakkaisiin täällä

Certian henkilökunta muisti lapsia Vaasan ja Joensuun sairaaloissa

Certian henkilökunta toimitti Vaasan ja Joensuun sairaaloihin yhteensä 110 kappaletta nalleja piristämään pienten lapsipotilaiden päivää. Nallejen määrä on yhtä suuri kuin henkilökunnan määrä Certialla.

Jokainen nalle kantoi mukanaan tsemppiviestiä, jonka certialaiset olivat itse kirjoittaneet.

Nallet otettiin ilolla vastaan molemmissa sairaaloissa ja sama ilo välittyi lahjojen antajille.

— Henkilökuntamme sekä Joensuussa että Vaasassa lähti mielellään mukaan nalletempaukseen. Toivomme, että henkilökohtaiset viestit ja suloiset nallet tuovat pikkupotilaiden päivään ripauksen toivoa, iloa ja hyvää mieltä, kertoo Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo.