Hanken ja Oulun ammattikorkeakoulu siirtävät palveluitaan Certialle

Oulun ammattikorkeakoulu ja Hanken Svenska handelshögskolan siirtävät palveluitaan Certian hoidettaviksi. Hanken siirtyi Certian palvelujen piiriin 1.1.2022 ja Oulun ammattikorkeakoulu puolestaan vuoden 2023 alusta.  

Oulun ammattikorkeakoulu on osa Oulun korkeakoulukonsernia, joka on jo nyt Certian pitkäaikainen omistaja-asiakas. Palveluiden siirtymisen myötä myös Oulun ammattikorkeakoulusta ja Hankenista tulee Certian osakkaita. 

—Olemme erittäin iloisia saadessamme myös Hankenin ja Oulun ammattikorkeakoulun mukaan toimintaamme. Ammattikorkeakoulujen monipuolinen palveleminen on tärkeä osa tulevaisuuden strategiaamme. Hankenin asiakkuuden myötä myös ruotsinkielisten asiakkaidemme rooli vahvistuu. Olemme iloisia siitä, että saamme tarjota laajalla skaalalla osaamistamme ympäri Suomen, Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo sanoo.

Käyttäjäystävällinen järjestelmä Hankenille

Hankenilla muutostarve syntyi nykyisten HR- ja talouden tietojärjestelmien uusimisen yhteydessä. Nyt järjestelmät ja ulkoinen toimittaja vaihtuvat. Uusia järjestelmiä ja palveluntarjoajaa valittaessa Certia nousi ykkösvaihtoehdoksi hyvän palautteen ansioista. Muut käyttäjät kertoivat olleensa tyytyväisiä sekä palveluun että käytössä olevaan Mepco-järjestelmään.

—Näemme lisäarvona sen, että Certialla on monia yliopistoja asiakkaina. Meille on tärkeää, että käyttämämme järjestelmät ovat moderneja ja käyttäjäystävällisiä. Totta kai toivomme, että pitkällä aikavälillä yhteistyö Certian kanssa tuo myös kustannussäästöjä. Tässä vaiheessa projektia voimme myös todeta, että projektin hallinta on todella ammattimaista ja etenee täysin suunnitelmien mukaan, kertoo Yliopistopalveluiden johtaja Elina Stadigh Hankenilta.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimialaosaaminen on tärkeää

Certian palveluiden kehittämisen keskipisteessä on erilaisten oppilaitosten toimialojen erityispiirteet ja -tarpeet. Certian ydinosaaminen keskittyy yliopistojen toimintaympäristön ymmärtämiseen ja sen kehittämiseen.

—Olemme tehneet yliopistojen kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä jo vuodesta 2008 lähtien. Asiakaskuntamme laajentuessa opimme koko ajan lisää asiakkaidemme ympäristöstä, toimintatavoista ja tavoitteista.  Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että palvelumme vastaavat toimialan tarpeita, Laalo kertoo.  

Certia hoitaa tällä hetkellä Suomessa talous- ja palkkapalvelut sekä niihin liittyvät järjestelmät 12 yliopistolle. Oulun ammattikorkeakoulu on puolestaan neljäs ammattikorkeakoulu, josta tulee Certian asiakas.

Tutustu Certian asiakkaisiin täällä

Certian henkilökunta muisti lapsia Vaasan ja Joensuun sairaaloissa

Certian henkilökunta toimitti Vaasan ja Joensuun sairaaloihin yhteensä 110 kappaletta nalleja piristämään pienten lapsipotilaiden päivää. Nallejen määrä on yhtä suuri kuin henkilökunnan määrä Certialla.

Jokainen nalle kantoi mukanaan tsemppiviestiä, jonka certialaiset olivat itse kirjoittaneet.

Nallet otettiin ilolla vastaan molemmissa sairaaloissa ja sama ilo välittyi lahjojen antajille.

— Henkilökuntamme sekä Joensuussa että Vaasassa lähti mielellään mukaan nalletempaukseen. Toivomme, että henkilökohtaiset viestit ja suloiset nallet tuovat pikkupotilaiden päivään ripauksen toivoa, iloa ja hyvää mieltä, kertoo Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo.

HR – ja talouden kehityspalvelussa keskitytään sujuvan kokonaisuuden hallintaan

Isojen organisaatioiden yleinen haaste on usein se, miten kokonaisuutta voidaan ylläpitää, kehittää ja hallita sujuvasti. Kun organisaatio koostuu useista eri tasoista tai yksiköistä, jotka sisältävät erilaisia prosesseja ja järjestelmiä, niiden yhdistäminen voi osoittautua hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. Vaikka systeemi toimisi arjessa tällä hetkellä näinkin, pitkällä aikajänteellä useiden erilaisten prosessien ylläpitäminen isossa organisaatiossa on kestämätön ratkaisu. Lisäksi se on kallista ja erittäin riskialtista. Digitalisaation kasvaminen lisää tietoturvariskejä, jotka jokaisen organisaation ja yrityksen on otettava vakavasti.

Tietoturvan merkitys kasvaa koko ajan -halusimme tai emme

Ison organisaation prosessien yhtenäistäminen on työlästä. Silti siihen pitää tarttua ajoissa. Certia on halunnut ottaa haasteen vastaan ja on tuotteistamassa toimialalleen palvelua, jonka avulla asiakkaiden prosessit saataisiin kuvattua, niille löytyisi omistajat ja niiden kehittäminen olisi jatkuvaa. Muutos tähtää siihen, että prosessit saataisiin sekä tietoturvallisemmiksi että sujuvammaksi.

—Pienissäkin organisaatioissa voi olla epäselvyyttä siitä, kuka prosessin omistaa ja kenen vastuulla se on. Siksi ei ole ihmeellistä, että myös isoissa organisaatioissa prosessien omistajuudet voivat olla epäselviä. Läpinäkyvän ja tuloksellisen toiminnan taustalla on kuitenkin aina sujuvat ja selkeästi määritellyt prosessit. Aikaa ei silloin tuhlata kyselemiseen, odottelemiseen tai lisäarvoa tuottamattomien prosessien ylläpitämiseen. Kun kaikki organisaatiossa ymmärtävät ja tietävät oman vastuualueensa, aikaa jää varsinaisen lisäarvon tuottamiseen, kertoo Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo.  

Kokonaisprosessin uudistaminen vaatii selkeän ja tavoitteellisen suunnitelman sekä sitoutuneesti tätä projektia johdonmukaisesti eteenpäin vievän työryhmän, jossa kaikilla on sama tavoite. Haaste ei ole helppo, mutta onnistuessaan siitä muodostuvat hyödyt maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin.

—Me haluamme ottaa tämän haasteen vastaan, koska tämä on tärkeä asia, josta on suurta hyötyä kaikille asiakkaillemme. Uskomme vahvasti siihen, että tämä ei ole mahdoton tehtävä, se vaatii ainoastaan määrätietoista työtä. Olemme palkanneet tähän tehtävään jo yhteensä neljä alan asiantuntijaa ja koko muu Certian organisaatio on valjastettu tukemaan tätä muutosta.

Palvelun pilotointi aloitetaan yhdessä pilottiasiakkaiden kanssa

Certia aloittaa palvelun pilottiasiakkaiden johdolla ja toimivat yhteistyössä hallinnon ohjausryhmän kanssa.

—Asiakkaamme haluavat kestävän ratkaisun, joka toimii arjessa sujuvasti ja jota voidaan ylläpitää ja muovata tulevaisuudessa yksinkertaisesti myös tietoturvan osalta.  Päätavoitteenamme on helpottaa akatemian työtä ja sujuvoittaa hallinnon työskentelyä.

Piloitointi aloitetaan 1.2.2022.  Pilotoinnin avulla palvelusta muokataan pohja, jota voidaan monistaa ja soveltaa myös seuraavan asiakkaan kanssa.

—Tällaisissa projekteissa yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen on erityisen tärkeää. Meille on ensiarvoisen tärkeää oppia lisää asiakkaan organisaation toiminnasta, että osaamme muodostaa kokonaisymmärryksen. Kun opimme ymmärtämään, osaamme palvella paremmin.

Uudet kehityspalvelupäälliköt on rekrytoitu

Palvelun kehittämistä varten Certialle on rekrytoitu yhteensä 4 henkilöä. Kaksi henkilöä keskittyy talouspalveluiden kehittämiseen ja kaksi HR-prosessien kehittämiseen. Uudet henkilöt aloittavat työnsä 1.1.2022.

Paikallisten yritysten tempaus tuotti Vaasan Ruoka-avulle alle viikossa 6500 euroa

Joukko Vaasan alueen yrityksiä lähti mukaan tempaukseen, jossa kerättiin varoja Vaasan Ruoka-avulle. Tempauksen ideoija, Certia Oy:n toimitusjohtaja Ulla Laalo, kuuli Vaasan Ruoka-avun rahapulasta ja päätti tarttua toimeen. Herea Oy innostui ajatuksesta ja otti osaa idean toteuttamiseen. Certian ja Herean lisäksi mukaan lähti viisi muutakin lahjoittajaa: Piccolo Group Oy, Liikuntakeskus LYKKE, CNC-Tekniikka Oy sekä kaksi nimettömänä pysyvää lahjoittajaa. Yritykset keräsivät Ruoka-avulle yhteensä 6500 euroa. Summalla pystytään rahoittamaan yhdistyksen toimintaa yli kuukauden ajan.

— Idea lähti halustamme kantaa kortemme kekoon oman alueemme asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kaupungin onnellisuusteeman toteuttamiseksi. Yritysten yhteiskuntavastuu ei saa olla vain korusanoja, vaan sen eteen on tehtävä konkreettisia tekoja. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme reagoimaan avuntarpeeseen näin nopeasti ja saimme alle viikossa kasaan hienon joukon lahjoittajia, Laalo iloitsee.

Vaasan Ruoka-apu kerää ja jakaa avuntarvitsijoille elintarvikkeita, jotka muuten joutuisivat hävikkiin. Elintarvikkeita saadaan 36 eri vähittäistavarakaupasta Vaasan alueella. Lisäksi yhdistys saa valmista ruokaa 16 eri koululta, Vaasan keskussairaalalta sekä muutamalta ravintolalta. Vaasan Ruoka-apu noutaa lahjoitettavat elintarvikkeet ja ruoat jokaisena arkipäivänä ja jakaa ne eri jakopisteillä yhdessä Vaasan Lähimmäisyhdistys ry:n, Vaasan helluntaiseurakunnan, Vaasan roomalaiskatolisen kappeliseurakunnan sekä Vaasan Keidas-seurakunta ry:n kanssa.

Vaasan Ruoka-apu rahoittaa toimintaansa sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella, eri säätiöiltä saamillaan lahjoituksilla sekä omilla jäsenmaksuillaan. Loput yhdistyksen varoista, eli noin puolet sen yli 70 000 euron vuosittaisesta budjetista, tulevat yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksista. Yhdistyksen puheenjohtaja John Åsvikin mukaan jokainen lahjoitettu euro moninkertaistuu noin kuuden euron arvoiseksi, sillä työtä ei tehdä palkatulla henkilökunnalla vaan vapaaehtoisvoimin.

— Meillä on viikoittain n. 70–80 työntekijää, ja he kaikki ovat vapaaehtoisia. Pakkaamme ruokia kasseihin joka arkipäivä aamukahdeksasta eteenpäin. Kasseja tulee päivässä noin 160 kappaletta, ja niillä ruokitaan viikoittain noin 900 henkilöä. Kassien jakamisella on ruoan saannin lisäksi myös sosiaalinen merkitys – me saatamme olla avuntarvitsijan päivän ainut kohtaaminen toisen ihmisen kanssa. Moni pystyy myös ostamaan esimerkiksi lääkkeensä sen ansiosta, että jääkaappiin on jo tullut meiltä täytettä. Työllämme ja saamillamme lahjoituksilla on siis suuri merkitys paitsi yhteiskunnalle, myös yksilöille.

Tue sinäkin Vaasan Ruoka-avun tärkeää toimintaa tekemällä yksittäinen lahjoitus, ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi 15 euron kuukausihintaan.

Vaasan Ruoka-apu/Mathjälp Vasa ry                                                                       

Tilinumero: FI 25 4958 0010 0700 47  

Jäsenasiat:

Stina Frejman

stina.frejman@gmail.com

puh. 0505539649

 

Tampereen yliopisto suunnittelee tiettyjen talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvien palvelujen ulkoistamista

Tampereen yliopisto suunnittelee tiettyjen talouspalveluiden, palkka- ja palkkiopalveluiden, matkahallintopalveluiden ja myyntilaskutuksen osittaista ulkoistamista Certia Oy:lle vuoden 2022 alusta lukien.

Ulkoistaminen tapahtuisi liikkeenluovutuksella, jolloin siirtyviä palveluja tuottava henkilöstö siirtyisi Certia Oy:lle vanhoina työntekijöinä. Siirtyvän henkilöstön määrä olisi noin 40. Tampereen yliopisto käynnistää keskitettyjä tukipalveluja koskevan yhteistoimintamenettelyn. Neuvottelualoite on annettu 13.9.2021.

Tampereen yliopistolle liikkeenluovutus mahdollistaisi talouspalveluiden ja henkilöstöhallinnon prosessien laajemman automatisoinnin ja tehostamisen sekä voimavarojen selkeämmän profiloitumisen ydintoiminnan tarpeita tukeviksi. Yliopiston tarvitsemat palvelut saataisiin vastaamaan täsmällisesti palvelutarpeita ja digitalisaation tuomat hyödyt voitaisiin ottaa laajasti käyttöön.

Certialle liikkeenluovutus olisi yksi osa yhtiön strategian mukaista palveluiden laajentumista. Tampereen yliopiston uusi asiakkuus ja sen tuoma kasvu vahvistaisi Certian toimialaosaamista palkka- ja taloushallinnossa sekä mahdollistaisi yhtiössä oman ydintoiminnan kehittämistä. Neuvoteltavaan sopimukseen sisältyisivät palkkahallinto, palkkioiden käsittely, ostolaskujen käsittely, keskitetty myyntilaskutus ja matkapalvelut. Certialla on vahva käytännön kokemusta tällaisten palveluiden tuottamisesta. Samassa yhteydessä Tampereen yliopiston hr- ja matkahallinnonjärjestelmät vaihtuisivat osaksi Certian järjestelmäpalveluja. Liikkeenluovutuksen yhteydessä Certia suunnittelee perustavansa uuden toimipaikan Tampereelle.

Certia Oy on yliopistojen omistama osakeyhtiö, josta Tampereen korkeakoulusäätiö omistaa 13,79%. Certia Oy tuottaa palveluita yliopistolle ja ammattikorkeakouluille. Yhtiön palveluissa huomioidaan toimialan erityistarpeet. Tampereen yliopiston taloushallintopalveluja tuotetaan jo ennestään Certiassa. Certian nykyiset toimipaikat sijaitsevat Vaasassa ja Joensuussa.

Itä-Suomen yliopisto ulkoistaa talouspalveluiden peruspalvelut Certia Oy:lle

Itä-Suomen yliopisto ulkoistaa talouspalveluiden peruspalvelut Certia Oy:lle vuoden 2023 alusta alkaen. Yliopiston hallitus päätti asiasta kokouksessaan 6.9.2021.

Ulkoistaminen tapahtuu liikkeenluovutuksella, jolloin siirtyviä palveluja tuottava henkilöstö siirtyy Certia Oy:lle vanhoina työntekijöinä. Siirtyvien henkilöiden määrän arvioidaan olevan neljä.

Yliopistolle liikkeenluovutus mahdollistaa talouspalveluiden prosessien laajemman automatisoinnin ja tehostamisen, joka olisi muutoin yksittäiselle yliopistolle kannattamatonta toteuttaa. Muutoksen avulla yliopisto saa palveluita, jotka vastaavat täsmällisesti yliopiston palvelutarpeita. Samalla rutiinitöiden automatisoiminen vapauttaa aikaa kokonaisuuksien hallintaan.

Certialle liikkeenluovutus on yksi osa strategian mukaista palveluiden laajentumista. Uusi asiakkuus ja sen tuoma kasvu vahvistaa Certian toimialaosaamista taloushallinnossa sekä mahdollistaa yhtiössä oman toiminnan kehittämistä.

Sopimukseen sisältyvät talousjärjestelmän käyttöönottoprojekti ja itse järjestelmän käyttöpalvelu sekä talouden peruspalvelut, eli osto- ja myyntireskontra, kirjanpito, maksuliikenne sekä matkalaskut, joiden tuottamisesta Certialla on vahva käytännön kokemus.

Certia Oy on yliopistojen omistama osakeyhtiö, josta Itä-Suomen yliopisto omistaa 18,12 %. Certia Oy tuottaa palveluita  yliopistolle ja ammattikorkeakouluille. Yhtiön palveluissa huomioidaan toimialan erityistarpeet. Itä-Suomen yliopiston palkanlaskentapalvelut tuotetaan jo ennestään Certiassa. Certian toimipaikat sijaitsevat Vaasassa ja Joensuussa.