Huiput henkilökuntaedut ja juuri sopivasti haastava työ

Julia Huhtala on työskennellyt Certiassa jo 12 vuotta. Taloushallinnon tradenomi sai koulutustaan vastaavan työpaikan heti valmistumisensa aikoihin ja on työskennellyt mm. ostoreskontrassa, kirjanpidossa ja matkanhallinnassa. Palkanlaskentaan hän siirtyi vuonna 2018 ja nykyisin hän toimii palkanlaskentatiimin esimies.

— Olen työskennellyt Certiassa monissa eri tiimeissä. En ollut edes ajatellut ryhtyväni esimieheksi, mutta kun asia nostettiin esille, päätin tarttua tarjoukseen. Palkanlaskennan esimiehenä päätyönäni on olla tiimiläisteni tavoitettavissa ja mahdollistaa heidän onnistuminen omassa työssään, Julia kertoo.

Palvelutuotannon tiimiesimiehenä Julian arkipäiviin kuuluu yhteydenpitoa asiakkaiden, oman tiimin ja muiden tiimien esimiesten kesken. Avointa kommunikaatiota arvostetaan. Siksi Certiassa palvelutiimien väliset rajat halutaan pitää mahdollisimman matalina. Kaikilta pitää ja saa kysyä mitä vain.

—Meillä ei ole kynnyksiä kysymiseen ja täällä voi soittaa yhtä lailla niin toimitusjohtajalle kuin läheisimmälle työkaverilleenkin.

Kokonaisuus haltuun kokemuksen kautta

Esimiestyössä kokonaisuuden hahmottaminen on erityisen tärkeää. Siksi monipuolinen työkokemus yrityksen eri palvelutiimeistä on hyödyllistä.

—Ymmärtämällä eri palvelutiimien prosesseja osaa hahmottaa helpommin sen, miten paljon työtä jotkut pienetkin muutokset saattavat aiheuttaa muihin prosesseihin.

Haasteita alalla aiheuttaa nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Erilaisten viranomaisvaatimusten muutokset ja uudistukset edellyttävät alan ajankohtaisten tiedotteiden aktiivista seurantaa ja omaksumista. Muutosten soveltaminen käytäntöön on välillä työlästä ja vaativaa.

—Jos jostain taidoista tai ominaisuuksista on tässä työssä etua, niin ainakin luetun ymmärtämisestä ja teorian soveltamisesta käytäntöön. Vaikka Googlesta löytyy aika moneen asiaan vastaus, kaikkea ei sekään tiedä vaan pitää itse osata ratkaista asioita. Asioiden omaksumisen lisäksi muutokset pitää kyetä viemään käytäntöön niin, että ne istuvat sekä järjestelmien että ihmisten toimintalogiikkaan.

Huiput henkilökuntaedut

Julia on erittäin tyytyväinen urakehitykseensä ja siihen, mitä kaikkea hän on päässyt Certiassa tekemään. Mielenkiintoisen työn lisäksi Julia antaa Certialle täydet pisteet henkilökuntaeduista ja asenteesta, mikä välittyy työntekijöille aitona välittämisenä.

— Meillä välitetään aidosti ihmisistä, ja se näkyy konkreettisina tekoina arjessa. Etätyömahdollisuudet ja liukuva työaika helpottavat oman vapaa-ajan suunnittelua ja tukevat tätä kautta kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Lisäksi työnantajamme tukee liikunta- ja kulttuuriharrastuksia eri tavoin. Hyvää mieltä tuottavat myös pienet muistamiset, joita henkilökuntamme saa aina silloin tällöin. Meillä välitetään aidosti ihmisistä, ja se näkyy konkreettisina tekoina ihmisten johtamisessa ja työntekijöiden arjessa.

 

Kiinnostaisiko sinua työskennellä Certiassa? Lue lisää työpaikoistamme ja tutustu hakuohjeisiimme täällä.

Ostoreskontrasta ohjelmistorobotiikan kehittäjäksi

Anna Vehnämaa on toiminut Certian Vaasan toimipisteessä RPA-kehittäjänä (=Robotic Process Automation) vuodesta 2019. Hän työskentelee järjestelmäautomaatiotiimissä, jonka muut jäsenet työskentelevät Joensuussa. Anna aloitti Certialla kiireapulaisena Vaasaan muutettuaan vuonna 2010. Tämän jälkeen hänelle on kertynyt monipuolista kokemusta taloushallinnon palvelutuotannosta. Hän on ollut mm. järjestelmien pääkäyttäjänä, sähköistänyt toimintoja ja kehittänyt mm. robottien avulla tehtäviä maksuajoja. Annalle oli heti alusta asti selvää, että hän haluaisi hyödyntää IT-osaamistaan taloushallinnon palveluiden kehittämisessä.

—Kun kuulin, että ensimmäinen robottimme valmistui taloushallinnon avuksi, oivalsin heti, että ohjelmistorobotiikka on se juttu, mihin haluan keskittyä. Ohjelmistorobotiikassa voisin hyödyntää sopivasti ohjelmointitaustaani, prosessien tuntemusta ja työkokemustani Certian eri tehtävissä. Toiveeni kuultiin ja pääsin mukaan kehittämistiimiin, Anna Vehnämaa sanoo.

 

Tulkkina ihmisen ja robotin välillä

Prosessien automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla vaatii kehittäjältä ohjelmointitaitojen lisäksi sitkeyttä, loogista päättelykykyä ja tarkkuutta – mutta myöskin keskeneräisyyden sietämistä. Jokaisesta prosessin vaiheesta on oltava selvillä ennen kuin sen voi ohjelmoida robotin tehtäväksi, joten nopeasta omaksumistaidosta ja kokonaisuuden hahmottamiskyvystä on etua.

—Aiemmasta työkokemuksesta taloushallinnon eri prosessien parissa on tässä työssä valtava hyöty. Kun käyttäjäkunta on useita tuhansia ihmisiä, keskeneräisiä töitä ei voida laittaa eteenpäin vaan kaiken pitää toimia moitteettomasti. Asioita selvitellessä myös oman organisaation ihmisten tunteminen tuo työhön aikasäästöjä. Kun tietää heti keneltä kysyä, asiat saa eteenpäin nopeammassa tahdissa.

Certian rajattu asiakaskohderyhmä on kehitystyössä suuri etu. Certiassa on opittu tuntemaan asiakkaiden tarpeet ja toimintatavat hyvin, mikä auttaa kehittämään juuri tätä asiakasryhmää eniten hyödyttäviä palveluita. Kun kehitystyötä voidaan tehdä pitkäjänteisesti, se palvelee kokonaisuutta ja käyttäjiä koko ajan paremmin. RPA-kehittäjän tehtävänä onkin toimia tulkkina ihmisten ja robottien välillä ja luoda sellaisia ratkaisuja, joiden logiikka toimii ihmisen tavoin, mutta robotin suorituskyvyllä.

Nautin ongelmanratkaisusta ja olen suorastaan liekeissä, kun eteeni tuodaan kehitystarve ja saan olla mukana miettimässä, miten se ratkaistaan. On selvää, että ratkaisujen löytäminen ei aina tapahdu hetkessä, mutta sitkeän tiimityön ansiosta olemme saaneet hienoja tuloksia aikaan.

 

Työpaikka, jossa hyvinvoinnista pidetään huolta

Certialla työhyvinvoinnin edistäminen ei jää pelkäksi sananhelinäksi, vaan se konkretisoituu sekä johtamisessa että työntekijöiden arjessa. Esimiehet ovat hyvin tavoitettavissa ja luottavat tiimiensä ja työntekijöidensä osaamiseen.

—Meillä johdetaan työtä varmasti ja selkeästi ja työntekijöille välittyy aidosti tunne siitä, että hyvinvoinnistamme pidetään huolta. Perhe-elämää arvostetaan ja joustoa löytyy lapsiperheiden arjen ja myös muiden elämänkaaren vaiheisiin.

Ohjelmistorobotiikan kehittäjän työ on jatkuvaa oppimista ja uuden omaksumista. Koko ala kehittyy hurjaa vauhtia ja on inhimillistä, että välillä usko omaan osaamiseen voi horjua. Tällöin esimiesten ja tiimin tuki on erityisen tärkeää.

—Myönteinen ilmapiiri ja johdon tuki rohkaisee kokeilemaan uusia ratkaisuja. Oppimiseen annetaan tilaa ja mahdollisuuksia. Työssä viihtymiseen on Certialla panostettu paljon ja se on varmasti yksi iso syy, miksi meillä viihdytään.

 

Kiinnostaisiko sinua työskennellä Certiassa? Lue lisää työpaikoistamme ja tutustu hakuohjeisiimme täällä.

Tilaa uutiskirje