eKuitti helpottaa työmatkalaisen ja talousyksikön arkea

eKuitti automatisoi kuitit tuomalla ne kerralla digiaikaan. Ajansäästö sekä virheiden ja manuaalisen työn määrän väheneminen ovat eKuitin merkittävimpiä hyötyjä.

Jopa viidesosassa matkalaskuja on haasteita paperikuiteissa, toteaa Pohjoismaisen rahoituspalvelujen tarjoaja SEB teettämässään tutkimuksessaan. Toisinaan kuitti unohtuu, siitä ei saa selvää tai mukaan liitetään kokonaan väärä kuitti.  
– Perinteisissä paperikuiteissa haasteeksi koituu usein myös pitkä ja aikaa vievä prosessi kuitin etsimisestä sen skannaukseen ja asiatarkastukseen siirtelyyn. Sähköinen eKuitti poistaa kaikki nämä haasteet, kertoo Certian matkajärjestelmien palvelupäällikkö Jenni Kuikka.

eKuitti nopeuttaa laskun käsittelyä 12,5 minuuttia

Sähköisen eKuitin hyödyt ovat kiistattomat, ja sen valttikortteina ovat erityisesti automaation tuoma nopeus, virheettömyys ja helppous. Tämä on mahdollista, koska eKuitissa tieto yhdistyy automaattisesti tilitapahtumaan rakenteisessa eli koneluettavassa muodossa.
– Maksettaessa esimerkiksi maksuaika- tai luottokortilla, maksutapahtuma siirtyy järjestelmään, josta se saadaan suoraan kirjanpitoon oikeassa muodossa. Tämä poistaa kokonaan tarpeen paperikuitille, Kuikka sanoo.

Kuikan mukaan suurimmat hyödyt koituvat työmatkalaiselle ja talousyksikölle, joiden manuaalinen työ vähenee ja vapautunut aika saadaan muuhun käyttöön.

– Automaatio, ajantasaisella tiedolla johtaminen ja kuittien tallentuminen aina luettavassa muodossa ovat eKuitin ehkä merkittävimpiä hyötyjä. SEB:in tutkimuksen mukaan eKuitti nopeuttaa laskun käsittelyä keskimäärin 12,5 minuuttia, Kuikka kertoo.

Vuonna 2025 eKuitteja 80 prosenttia maksukorttikuiteista

Kuittitietojen digitaalinen siirtymä alkaa olla ajankohtaista yhä useammalle yritykselle. Yksi kansallisen Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteista onkin, että vuoden 2023 aikana kaikista yritysten välisistä maksukorttikuiteista viidesosa olisi eKuitteja. Vuonna 2025 tavoiteltu prosentti kauppiaiden ja palveluntarjoajien osalta on jo 80.
– Certialla digitaalisten eKuittien vastaanotto on ollut mahdollista matkanhallintajärjestelmässä 1.1.2023 lähtien. Asiakkaistamme yli puolella onkin eKuitista joko jo voimassa oleva sopimus tai sen pilotointivaihe menossa, kertoo Kuikka.

Kuittien digitaalisuus vähentää myös luonnollisesti taloushallinnossa tarvittavan paperin määrää.

– Haluamme auttaa organisaatioita toimimaan vastuullisemmin ja ympäristöystävällisemmin paperittoman maailman puolesta. Certialla ollaan etunenässä mahdollistamassa tähän uuteen, sujuvampaan aikaan siirtymisen, Kuikka kertoo.

Lue lisää Certian verkkosivuilta: Verkkolaskut, eKuitit ja hankintasanomat ovat alkusoittoa talouden digitalisoitumiselle

Turun yliopisto ulkoistaa ostolaskujen käsittelyn ja matkapalvelut Certialle

Turun yliopisto ulkoistaa ostolaskujen käsittelyn ja matkapalvelut Certia Oy:lle. Ulkoistaminen koskee yhteensä enintään 20 työntekijää.

Yliopiston hallitus päätti ostolaskujen käsittelyn ja matkapalveluiden liikkeen luovutuksesta Certia Oy:lle kokouksessaan 5.5.2023. Kyseisten palvelujen ulkoistaminen on osa yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa. Säästövaikutukseksi arvioidaan viiden vuoden kuluessa vuositasolla noin 0,5 miljoonaa euroa.

Palvelujen ulkoistamisen myötä Turun yliopistosta siirtyy Certialle noin 20 työpaikkaa. Muutoksella ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta henkilöstön työsuhteen ehtoihin, vaan työntekijöillä on oikeus siirtyä uuden omistajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä ja työpaikat säilyvät Turussa. Palvelutuotanto Certialla käynnistyy viimeistään 1.4.2024 mennessä.

– Certialle on jo kertynyt kokemusta vastaavasta liikkeen luovutuksesta ja palvelutuotannosta, joten luotan, että palvelut yliopistolle tuotetaan jatkossakin ammattimaisesti ja luotettavasti, yliopiston talousjohtaja Siru Helminen sanoo. Helminen on myös Certia Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Certia Oy tuottaa muun muassa henkilöstöpalveluita sekä talous- ja palkkahallinnon palveluita yliopistoille ja ammattikorkeakouluille, jotka ovat myös Certian omistajia.

– Olemme aidosti iloisia Turun yliopiston ulkoistuspäätöksestä. Siirtyvät toiminnot ja siirtyvän henkilöstön osaaminen syventävät Certian osaamista toimialasta. Tämä puolestaan mahdollistaa entistä sujuvampien ja kustannustehokkaampien ratkaisuiden kehittämisen sekä Turun yliopistolle että koko asiakaskunnalle, Certia Oy:n toimitusjohtaja Ulla Laalo sanoo.

Certia sitoutuu yhdessä yliopiston kanssa kehittämään toiminnan tehokkuutta ja automatisointia siten, että viiden vuoden kuluessa palvelujen hinta puolittuu. Certia hyödyntää jo nykyisellään palvelutuotannossaan robotiikkaa ja tekoälyä.

Tilaa uutiskirje