Ostolaskujen käsittely nopeutuu ja inhimilliset virheet vähenevät automaatiolla

Ostolaskujen automatisointi tulee säästämään monen ostoreskontrassa ja hankintoja tekevän henkilön aikaa tulevaisuudessa. Uudenlainen ajattelu- ja toiminta edellyttää tietoja laskun kohdistamisesta jo tuotteen tilausvaiheessa.

Mitä jos hankintaprosessi voisi olla niin sujuva, ettei laskun tarkistusvaiheessa tarvitsisi kenenkään kysellä, mihin se kuuluu? Tämä on pian jo todellisuutta yhä useammalla Certian asiakkaalla, kun lähivuosina ostolaskuihin liittyviä prosesseja uudistetaan:

– Ostolaskujen käsittely nopeutuu niin reskontrassa kuin hankinnoista vastaavilla henkilöillä. Inhimilliset virheet vähenevät ylipäätään, kun koko ketju on hyvin hallinnassa hankinnasta maksuun, kertoo Petteri Hiltunen, joka työskentelee Certian taloudenpalvelutuotannossa palvelupäällikkönä.

Automaatio vähentää manuaalisen työn tarvetta

Tähän asti ostolaskujen tarkistuksessa yhtenä merkittävimmistä haasteista on ollut se, ettei laskun saapuessa tiedetä, mihin se kuuluu. Tämä aiheuttaa luonnollisesti paljon manuaalista työtä ostoreskontralle ja on organisaatiolle myös kallista ja aikaa vievää. 

– Ennen on soitettu ja tilattu tuote ja siirretty murhe tuotteen kohdistamisesta tuonnemmas. Tulevaisuudessa tiedostettu tekeminen siirtyy jo tilaamisvaiheeseen, Hiltunen avaa.

Tavoitteena onkin saada koko ketju hallituksi heti hankintapäätöksestä saakka niin, että jo tuotteen tilaamisvaiheessa tiedettäisiin, mihin lasku eli sen kustannus kohdistetaan.

– Kun data on määrämuotoisessa ja koneluettavassa muodossa, se on helppo automatisoida. Tällöin manuaalinen työ vähenee, ja prosessi tehostuu huomattavasti. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tiedetään jo tuotteen hankintavaiheessa, mihin tuleva lasku kohdistetaan, Hiltunen kertoo.

Certian asiakkaista yli kolmanneksella on käytössä tekoäly ostolaskujen käsittelyssä

Certiassa ennalta määritetty tilaaminen tarkoittaa esimerkiksi tilauslomaketta, johon asiakas syöttää tiedon laskun kohdistamisesta, esimerkiksi tilattavan tuotteen kustannuspaikan.

– Tavoitteenamme on, että yhä useampi asiakkaistamme ottaa tämän käyttöön. Uutta versiota tilauslomakkeesta aletaan kehittää vielä loppuvuodesta 2023, Hiltunen sanoo.

Hiltunen arvioi, että osasta laskuja tulee jatkossakin puuttumaan tarvittavia tietoja. Näiden tietojen ennustamiseen tarvitaankin tekoälyn apua:

– Tulevaisuudessakin tulee olemaan sellaista hankintaa, jota ei tehdä tämän sapluunan mukaan eli käytännössä tulee niin sanottuja pimeitä laskuja, joista kukaan ei tiedä, mihin ne kuuluvat. Tässäkin tulee tekoälyllä olemaan edelleen olennainen rooli avustavana toimijana, Hiltunen pohtii.

Hankinnasta maksuun -periaate vaatii uuden ajattelu- ja toimintatavan

Yli kolmannes Certian asiakkaista hyödyntää tekoälyä ostolaskujensa käsittelyssä. Yhä sujuvampi ennakoitavuus vaatii asiakkailta nykyisten toimintamallien ja käyttäytymistapojen muutosta, jotta koko ketju hankinnasta maksuun saadaan toimivaksi ja automatisoiduksi alusta saakka.

Certiasta tarjotaan tukea, apua ja ratkaisuja asiakkaan koko matkan ajaksi:

– Ratkaisuna tarjoamme teknistä ratkaisua eli ostolaskuille uudenlaista kierrätysratkaisua sekä sen kanssa toimivaa tekoälyä. Tämän lisäksi tarjoamme tietysti tukea ja vastauksia siihen, kuinka prosessin pitäisi mennä, jotta tämä tekninen ratkaisu toimisi mahdollisimman hyvin.

eKuitti helpottaa työmatkalaisen ja talousyksikön arkea

eKuitti automatisoi kuitit tuomalla ne kerralla digiaikaan. Ajansäästö sekä virheiden ja manuaalisen työn määrän väheneminen ovat eKuitin merkittävimpiä hyötyjä.

Jopa viidesosassa matkalaskuja on haasteita paperikuiteissa, toteaa Pohjoismaisen rahoituspalvelujen tarjoaja SEB teettämässään tutkimuksessaan. Toisinaan kuitti unohtuu, siitä ei saa selvää tai mukaan liitetään kokonaan väärä kuitti.  
– Perinteisissä paperikuiteissa haasteeksi koituu usein myös pitkä ja aikaa vievä prosessi kuitin etsimisestä sen skannaukseen ja asiatarkastukseen siirtelyyn. Sähköinen eKuitti poistaa kaikki nämä haasteet, kertoo Certian matkajärjestelmien palvelupäällikkö Jenni Kuikka.

eKuitti nopeuttaa laskun käsittelyä 12,5 minuuttia

Sähköisen eKuitin hyödyt ovat kiistattomat, ja sen valttikortteina ovat erityisesti automaation tuoma nopeus, virheettömyys ja helppous. Tämä on mahdollista, koska eKuitissa tieto yhdistyy automaattisesti tilitapahtumaan rakenteisessa eli koneluettavassa muodossa.
– Maksettaessa esimerkiksi maksuaika- tai luottokortilla, maksutapahtuma siirtyy järjestelmään, josta se saadaan suoraan kirjanpitoon oikeassa muodossa. Tämä poistaa kokonaan tarpeen paperikuitille, Kuikka sanoo.

Kuikan mukaan suurimmat hyödyt koituvat työmatkalaiselle ja talousyksikölle, joiden manuaalinen työ vähenee ja vapautunut aika saadaan muuhun käyttöön.

– Automaatio, ajantasaisella tiedolla johtaminen ja kuittien tallentuminen aina luettavassa muodossa ovat eKuitin ehkä merkittävimpiä hyötyjä. SEB:in tutkimuksen mukaan eKuitti nopeuttaa laskun käsittelyä keskimäärin 12,5 minuuttia, Kuikka kertoo.

Vuonna 2025 eKuitteja 80 prosenttia maksukorttikuiteista

Kuittitietojen digitaalinen siirtymä alkaa olla ajankohtaista yhä useammalle yritykselle. Yksi kansallisen Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteista onkin, että vuoden 2023 aikana kaikista yritysten välisistä maksukorttikuiteista viidesosa olisi eKuitteja. Vuonna 2025 tavoiteltu prosentti kauppiaiden ja palveluntarjoajien osalta on jo 80.
– Certialla digitaalisten eKuittien vastaanotto on ollut mahdollista matkanhallintajärjestelmässä 1.1.2023 lähtien. Asiakkaistamme yli puolella onkin eKuitista joko jo voimassa oleva sopimus tai sen pilotointivaihe menossa, kertoo Kuikka.

Kuittien digitaalisuus vähentää myös luonnollisesti taloushallinnossa tarvittavan paperin määrää.

– Haluamme auttaa organisaatioita toimimaan vastuullisemmin ja ympäristöystävällisemmin paperittoman maailman puolesta. Certialla ollaan etunenässä mahdollistamassa tähän uuteen, sujuvampaan aikaan siirtymisen, Kuikka kertoo.

Lue lisää Certian verkkosivuilta: Verkkolaskut, eKuitit ja hankintasanomat ovat alkusoittoa talouden digitalisoitumiselle

Itä-Suomen yliopiston talouspalveluita siirtyi Certialle – uudet työkalut ovat saaneet yliopistolta jo kiitosta

Vuoden alusta Itä-Suomen yliopiston talouspalveluita siirtyi Certialle. Samalla Itä-Suomen yliopistossa vaihdettiin talouden perusjärjestelmät uusiin ja terävöitettiin yliopiston sisäisiä työskentelymalleja ja -prosesseja. Erityisesti automatiikan hyödyntäminen ja pienempi haavoittuvuus henkilöstön poissaoloille ovat olleet projektin tärkeimpiä tavoitteita.

Certian talousosasto vahvistui vuodenvaihteessa, kun neljän henkilön työpanos siirrettiin osana liikkeen luovutusta Itä-Suomen yliopistolta Certiaan. Käytännössä Certia hoitaa nyt osan yliopiston talouspalveluista, jotka koskevat kirjanpitoa, osto- ja matkalaskuja sekä maksuliikennettä. Lisäksi Certia huolehtii näiden järjestelmien kehityksestä ja ylläpidosta. Osana liikkeen luovutusta talouden järjestelmät ja yliopiston käytössä olevat työkalut vaihdettiin yliopistojen yhteisiin, SAP-pohjaisiin ratkaisuihin.

– Järjestelmien vaihdos oli mittava projekti, joka kesti lähes puolitoista vuotta. Yllättävän hyvin ja sujuvasti on kaikki mennyt ja on saatu positiivistakin palautetta. Etenkin ostolaskujen käsittelyjärjestelmä on saanut kiitosta yliopiston henkilöstöltä, kertoo Itä-Suomen yliopiston talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori.

Automatiikka ja yhdessä kehittäminen ratkaisivat uuteen palveluun siirtymisen

Muutosten taustalla oli tarve siirtyä toimintavarmempaan ja isompaan järjestelmään, joka mahdollistaa myös automaatioiden ja robotiikan hyödyntämisen. Ensimmäisiä teknisiä avusteita onkin jo päästy ottamaan käyttöön esimerkiksi laskujen reitityksessä, jonka ansiosta lasku ohjautuu automaattisesti oikealle vastuuhenkilölle ilman ihmisen työpanosta. Myös yliopiston haavoittuvuus yksittäisten henkilöiden poissaoloille on pienentynyt, kun talouspalveluista osa tulee nyt Certialta, jolla on isompi taloustiimi.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa puolsi vahvasti myös se, että suurin osa korkeakouluista käyttää samaa järjestelmää.

– Korkeakouluja koskevat luonnollisesti samat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet ja rahoittajien ehdot. Kaikki hyötyvät siitä, kun järjestelmää voidaan kehittää yhdessä. Ennen meillä oli täysin oman järjestelmä ja itsenäinen vastuu kehityksestä palveluntarjoajan kanssa. Oman järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen vaadittavalle tasolle olisi todennäköisesti aiheuttanut enemmän kustannuksia, Koskenvuori pohtii.

Työskentelyprosesseja uusittiin ja henkilöstön vastuualueita kirkastettiin

Järjestelmien vaihtumisen lisäksi muitakin muutoksia tapahtui samaan aikaan, kuten organisaation tilikarttojen uusiminen. Samalla Itä-Suomen yliopistossa nähtiin tarpeelliseksi käydä läpi sisäisiä työskentelyprosesseja ja toimintamalleja, mikä oli Koskenvuoren mielestä yksi projektin arvokkaimpia asioita:

– Tässä oli hyvä paikka pysähtyä miettimään, mitkä toimintamallimme toimivat ja mitkä tarvitsivat uudistamista. Ennen lähes jokainen talouspalveluiden työntekijä hoiti kaikkia osa-alueita, mutta nyt eri henkilöt ovat pystyneet erikoistumaan ja syventymään tiettyihin osa-alueisiin. Uskon, että tämä lisää myös työhyvinvointia, kunhan toimintatavat vakiintuvat.

Työtahti on ollut tiivis ja muutoksia on tullut paljon lyhyessä ajassa. Koskenvuori on kiitollinen kaikkien projektissa mukana olleiden työpanoksesta:

– Iso kiitos koko omalle henkilökunnallemme sekä erityisesti talouspalvelulle, joka on ollut projektissa tiiviisti mukana. Certialle olen myös kiitollinen heidän antamastaan tuesta koko projektin ajan.

Nopea käyttöönotto tekee ohjelmistorobotista automaation ykkösratkaisun

Certiassa automaation edelläkävijäksi on noussut erityisesti ohjelmistorobotti, jota hyödyntävät sekä korkeakoulut että eri organisaatioiden talous- ja henkilöstöhallinnon osastot. Virtuaalisen avustajan taloudelliset hyödyt ovat niin mittavat, että se on tullut jäädäkseen.

Automaatioratkaisuista voivat hyötyä monet yritykset ja organisaatiot. Virtuaalinen avustaja, esimerkiksi ohjelmistorobotti, voi opetella käyttämään yrityksen kirjanpidon ohjelmaa tai täsmäyttämään palkkoja siinä missä tavallinenkin työntekijä, mutta se käyttää siihen vain murto-osan ihmisen käyttämästä ajasta. Ajansäästö onkin yksi ohjelmistorobotin suurimmista eduista. 

– Käyttöönottoprosessi on hyvin nopea, sillä kyse on vain muutaman viikon projektista asiakkaalle. Organisaation työntekijöiltäkään ei kulu tähän aikaa, kun käyttöönottoprojektiin tarvitaan mukaan asiakkaalta vähäisimmillään vain kyseisen prosessin asiantuntija, kertoo Certian järjestelmäpalvelupäällikkö Toni Moilanen.

Ohjelmistorobotti kasvatti työn mielekkyyttä

Ohjelmistorobotti kykenee käsittelemään sille annetuista tehtävistä keskimäärin neljä viidesosaa. Lopun viidesosan, vaativimmat tehtävät, se siirtää ihmiselle. Robottiavustajan kanssa työskentelevät asiantuntijat ovatkin kokeneet tämän erityisen positiivisena asiana:

– Asiakkailtamme on tullut eniten kiitosta työn mielekkyyden kasvamisesta, kun manuaalista ja toistuvaa rutiinityötä on voitu siirtää työntekijältä robotille.

Moilasen mukaan jo suhteellisen pienellä panostuksella saadaan merkittäviä ajallisia ja rahallisia säästöjä:

– Olemme saaneet useiden henkilötyövuosien säästöt ohjelmistorobotiikasta pelkästään Certian sisäisistä palvelutuotannon prosesseista.

Yritysten toimintatavoissa loputtomasti mahdollisuuksia automaatioille

Perinteisesti ohjelmistorobottia pidetään talous- ja henkilöstöhallinnon apurina. Certia on kuitenkin tehnyt automaatioprojekteja myös esimerkiksi korkeakoulun opintohallinnon kanssa, jossa tehdään suhteellisen paljon manuaalista työtä.

– Uskon, että monissa organisaatioissa tehdään edelleen paljon sellaista työtä, jota voitaisiin varsin helposti ja nopeasti automatisoida. Meidän tehtävänämme on näyttää, mihin kaikkeen automaatio voi soveltua, Moilanen avaa.

Tulevaisuus näyttää valoisalta erilaisille automaatioratkaisuille, arvioi Moilanen. Certia on saanut tekoälystä erinomaisia tuloksia ostolaskujen käsittelyssä: asiakkaitakin on tullut vuodessa neljä lisää, kun edellisenä vuonna niitä oli yksi. Yksi Certian uusimmista automaation työkaluista on ketterän sovelluskehityksen low code, joka otetaan käyttöön tänä syksynä. Työkalulla lähdetään ensiksi toteuttamaan työsuhteiden hallintaan liittyviä ratkaisuja, joilla saadaan sujuvoitettua asiakkaiden prosesseja helpoilla, käyttäjää ohjaavilla ratkaisuilla.

– Tarkoitus ei ole kuitenkaan edetä teknologia vaan aina tarve edellä. Onnistumisen edellytyksenä on johdon tuki automaatiohankkeille ja muutosmyönteinen organisaatio. Automaatioratkaisut tarkoittavat uusia toimintatapoja, kuten virtuaalisen avustajan ”esimiehenä” toimimista, sekä sitoutumista ja halua jatkokehittää ratkaisuja yhdessä, Moilanen päättää.

Tilaa uutiskirje