Itä-Suomen yliopiston talouspalveluita siirtyi Certialle – uudet työkalut ovat saaneet yliopistolta jo kiitosta

Vuoden alusta Itä-Suomen yliopiston talouspalveluita siirtyi Certialle. Samalla Itä-Suomen yliopistossa vaihdettiin talouden perusjärjestelmät uusiin ja terävöitettiin yliopiston sisäisiä työskentelymalleja ja -prosesseja. Erityisesti automatiikan hyödyntäminen ja pienempi haavoittuvuus henkilöstön poissaoloille ovat olleet projektin tärkeimpiä tavoitteita.

Certian talousosasto vahvistui vuodenvaihteessa, kun neljän henkilön työpanos siirrettiin osana liikkeen luovutusta Itä-Suomen yliopistolta Certiaan. Käytännössä Certia hoitaa nyt osan yliopiston talouspalveluista, jotka koskevat kirjanpitoa, osto- ja matkalaskuja sekä maksuliikennettä. Lisäksi Certia huolehtii näiden järjestelmien kehityksestä ja ylläpidosta. Osana liikkeen luovutusta talouden järjestelmät ja yliopiston käytössä olevat työkalut vaihdettiin yliopistojen yhteisiin, SAP-pohjaisiin ratkaisuihin.

– Järjestelmien vaihdos oli mittava projekti, joka kesti lähes puolitoista vuotta. Yllättävän hyvin ja sujuvasti on kaikki mennyt ja on saatu positiivistakin palautetta. Etenkin ostolaskujen käsittelyjärjestelmä on saanut kiitosta yliopiston henkilöstöltä, kertoo Itä-Suomen yliopiston talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori.

Automatiikka ja yhdessä kehittäminen ratkaisivat uuteen palveluun siirtymisen

Muutosten taustalla oli tarve siirtyä toimintavarmempaan ja isompaan järjestelmään, joka mahdollistaa myös automaatioiden ja robotiikan hyödyntämisen. Ensimmäisiä teknisiä avusteita onkin jo päästy ottamaan käyttöön esimerkiksi laskujen reitityksessä, jonka ansiosta lasku ohjautuu automaattisesti oikealle vastuuhenkilölle ilman ihmisen työpanosta. Myös yliopiston haavoittuvuus yksittäisten henkilöiden poissaoloille on pienentynyt, kun talouspalveluista osa tulee nyt Certialta, jolla on isompi taloustiimi.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa puolsi vahvasti myös se, että suurin osa korkeakouluista käyttää samaa järjestelmää.

– Korkeakouluja koskevat luonnollisesti samat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet ja rahoittajien ehdot. Kaikki hyötyvät siitä, kun järjestelmää voidaan kehittää yhdessä. Ennen meillä oli täysin oman järjestelmä ja itsenäinen vastuu kehityksestä palveluntarjoajan kanssa. Oman järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen vaadittavalle tasolle olisi todennäköisesti aiheuttanut enemmän kustannuksia, Koskenvuori pohtii.

Työskentelyprosesseja uusittiin ja henkilöstön vastuualueita kirkastettiin

Järjestelmien vaihtumisen lisäksi muitakin muutoksia tapahtui samaan aikaan, kuten organisaation tilikarttojen uusiminen. Samalla Itä-Suomen yliopistossa nähtiin tarpeelliseksi käydä läpi sisäisiä työskentelyprosesseja ja toimintamalleja, mikä oli Koskenvuoren mielestä yksi projektin arvokkaimpia asioita:

– Tässä oli hyvä paikka pysähtyä miettimään, mitkä toimintamallimme toimivat ja mitkä tarvitsivat uudistamista. Ennen lähes jokainen talouspalveluiden työntekijä hoiti kaikkia osa-alueita, mutta nyt eri henkilöt ovat pystyneet erikoistumaan ja syventymään tiettyihin osa-alueisiin. Uskon, että tämä lisää myös työhyvinvointia, kunhan toimintatavat vakiintuvat.

Työtahti on ollut tiivis ja muutoksia on tullut paljon lyhyessä ajassa. Koskenvuori on kiitollinen kaikkien projektissa mukana olleiden työpanoksesta:

– Iso kiitos koko omalle henkilökunnallemme sekä erityisesti talouspalvelulle, joka on ollut projektissa tiiviisti mukana. Certialle olen myös kiitollinen heidän antamastaan tuesta koko projektin ajan.

Nopea käyttöönotto tekee ohjelmistorobotista automaation ykkösratkaisun

Certiassa automaation edelläkävijäksi on noussut erityisesti ohjelmistorobotti, jota hyödyntävät sekä korkeakoulut että eri organisaatioiden talous- ja henkilöstöhallinnon osastot. Virtuaalisen avustajan taloudelliset hyödyt ovat niin mittavat, että se on tullut jäädäkseen.

Automaatioratkaisuista voivat hyötyä monet yritykset ja organisaatiot. Virtuaalinen avustaja, esimerkiksi ohjelmistorobotti, voi opetella käyttämään yrityksen kirjanpidon ohjelmaa tai täsmäyttämään palkkoja siinä missä tavallinenkin työntekijä, mutta se käyttää siihen vain murto-osan ihmisen käyttämästä ajasta. Ajansäästö onkin yksi ohjelmistorobotin suurimmista eduista. 

– Käyttöönottoprosessi on hyvin nopea, sillä kyse on vain muutaman viikon projektista asiakkaalle. Organisaation työntekijöiltäkään ei kulu tähän aikaa, kun käyttöönottoprojektiin tarvitaan mukaan asiakkaalta vähäisimmillään vain kyseisen prosessin asiantuntija, kertoo Certian järjestelmäpalvelupäällikkö Toni Moilanen.

Ohjelmistorobotti kasvatti työn mielekkyyttä

Ohjelmistorobotti kykenee käsittelemään sille annetuista tehtävistä keskimäärin neljä viidesosaa. Lopun viidesosan, vaativimmat tehtävät, se siirtää ihmiselle. Robottiavustajan kanssa työskentelevät asiantuntijat ovatkin kokeneet tämän erityisen positiivisena asiana:

– Asiakkailtamme on tullut eniten kiitosta työn mielekkyyden kasvamisesta, kun manuaalista ja toistuvaa rutiinityötä on voitu siirtää työntekijältä robotille.

Moilasen mukaan jo suhteellisen pienellä panostuksella saadaan merkittäviä ajallisia ja rahallisia säästöjä:

– Olemme saaneet useiden henkilötyövuosien säästöt ohjelmistorobotiikasta pelkästään Certian sisäisistä palvelutuotannon prosesseista.

Yritysten toimintatavoissa loputtomasti mahdollisuuksia automaatioille

Perinteisesti ohjelmistorobottia pidetään talous- ja henkilöstöhallinnon apurina. Certia on kuitenkin tehnyt automaatioprojekteja myös esimerkiksi korkeakoulun opintohallinnon kanssa, jossa tehdään suhteellisen paljon manuaalista työtä.

– Uskon, että monissa organisaatioissa tehdään edelleen paljon sellaista työtä, jota voitaisiin varsin helposti ja nopeasti automatisoida. Meidän tehtävänämme on näyttää, mihin kaikkeen automaatio voi soveltua, Moilanen avaa.

Tulevaisuus näyttää valoisalta erilaisille automaatioratkaisuille, arvioi Moilanen. Certia on saanut tekoälystä erinomaisia tuloksia ostolaskujen käsittelyssä: asiakkaitakin on tullut vuodessa neljä lisää, kun edellisenä vuonna niitä oli yksi. Yksi Certian uusimmista automaation työkaluista on ketterän sovelluskehityksen low code, joka otetaan käyttöön tänä syksynä. Työkalulla lähdetään ensiksi toteuttamaan työsuhteiden hallintaan liittyviä ratkaisuja, joilla saadaan sujuvoitettua asiakkaiden prosesseja helpoilla, käyttäjää ohjaavilla ratkaisuilla.

– Tarkoitus ei ole kuitenkaan edetä teknologia vaan aina tarve edellä. Onnistumisen edellytyksenä on johdon tuki automaatiohankkeille ja muutosmyönteinen organisaatio. Automaatioratkaisut tarkoittavat uusia toimintatapoja, kuten virtuaalisen avustajan ”esimiehenä” toimimista, sekä sitoutumista ja halua jatkokehittää ratkaisuja yhdessä, Moilanen päättää.

Tilaa uutiskirje